Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

Hình thức thanh toán

Để phục vụ quý khách được tốt thì công ty chúng tôi  nhận thanh toán sau khi quý khách nhận được hàng hóa theo đúng yêu cầu.