Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]Giá chi tiết trong sản phẩm[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: Liên Hệ
Giá KM: Liên Hệ
Liên hệ với chúng tôi
Hotline: 04.22146774 - 0987686874
[/tomtat] [mota]
Động cơ điện Hồng Ký vỏ gang Jet chân đế


MOTOR VỎ GANG JET CHÂN ĐẾMODEL
Thông số kỹ thuật
Đơn Giá
JM1.1KW
Motor 1.1KW - 1 pha - 1450 v/p
1.440.000
JM1.5KW
Motor 1.5KW - 1 pha - 1450 v/p
1.640.000
JM2.2KW
Motor 2.2KW - 1 pha - 1450 v/p
1.890.000
JM3.0KW
Motor 3.0 KW – 1 pha -1450 v/p
2.150.000
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]Giá chi tiết trong sản phẩm[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: Liên Hệ
Giá KM: Liên Hệ
Liên hệ với chúng tôi
Hotline: 04.22146774 - 0987686874
[/tomtat] [mota]
Động cơ điện Hồng Ký vỏ gang Jet chân đế


MOTOR VỎ GANG JET CHÂN ĐẾMODEL
Thông số kỹ thuật
Đơn Giá
JM1.1KW
Motor 1.1KW - 1 pha - 1450 v/p
1.440.000
JM1.5KW
Motor 1.5KW - 1 pha - 1450 v/p
1.640.000
JM2.2KW
Motor 2.2KW - 1 pha - 1450 v/p
1.890.000
JM3.0KW
Motor 3.0 KW – 1 pha -1450 v/p
2.150.000
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]Giá chi tiết trong sản phẩm[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: Liên hệ
Giá KM: Liên Hệ
Liên hệ với chúng tôi
Hotline: 04.22146774 - 0987686874
[/tomtat] [mota]MOTOR VỎ GANG CHÂN ĐẾ

Động cơ điện Hồng Ký vỏ gang chân đế

Động cơ điện Hồng Ký vỏ gang chân đế

Động cơ điện Hồng Ký vỏ gang chân đế


MODEL
Thông số kỹ thuật
Đơn Giá
HKM1/214D
Motor 0.5HP - 1 pha - 1450 v/p
1.200.000
HKM114D
Motor 1.0HP - 1 pha - 1450 v/p
1.700.000
HKM112
Motor 1.0HP - 1 pha - 2800 v/p
1.350.000
HKM1.514
Motor 1.5HP - 1 pha - 1450 v/p
2.100.000
HKM214L
Motor 2.0HP - 1 pha - 1450 v/p
2.750.000
HKM212
Motor 2.0HP - 1 pha - 2800 v/p
2.100.000
HKM314
Motor 3.0HP - 1 pha - 1450 v/p
3.300.000
HKM312
Motor 3.0HP - 1 pha - 2800 v/p
2.350.000
HKM134
Motor 1.0HP - 3 pha - 1450 v/p
1.200.000
HKM132
Motor 1.0HP - 3 pha - 2800 v/p
1.200.000
HKM234
Motor 2.0HP - 3 pha - 1450 v/p
1.650.000
HKM334
Motor 3.0HP - 3 pha - 1450 v/p
2.300.000
HKM332
Motor 3.0HP - 3 pha - 2800 v/p
2.350.000
HKM534
Motor 5.0HP - 3 pha - 1450 v/p
2.850.000
HKM532
Motor 5.0HP - 3 pha - 2800 v/p
2.750.000


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]Giá chi tiết trong sản phẩm[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: Liên Hệ
Giá KM: Liên Hệ
Liên hệ với chúng tôi
Hotline: 0422146774 - 0987686874
[/tomtat] [mota]


MOTOR VỎ NHÔM CHÂN ĐẾ

Động cơ điện Hồng Ký vỏ nhôm MDY

MODEL
Thông số kỹ thuật
Đơn Giá
HKM0.514MDY
Motor 0.5HP - 1 pha - 1450 v/p
1.150.000
HKM1.114MDY
Motor 1.0HP - 1 pha - 1450 v/p
1.500.000
HKM1.154MDY
Motor 1.5HP - 1 pha - 1450 v/p
1.970.000
HKM214MDY
Motor 2.0HP - 1 pha - 1450 v/p
2.420.000
HKM314MDY
Motor 3.0HP - 1 pha - 1450 v/p
2.870.000
HKM414MDY
Motor 4.0HP - 1 pha - 1450 v/p
3.555.000


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]