Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]1.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.950.000 VNĐ
Giá KM: 1.750.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy đục phá bê tông
Công suất: 1.600 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1.450 vòng/phút
Đường kính mũi đục: 17mm
Bảo hành: 03 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy đục phá bê tông
Công suất: 1.600 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1.450 vòng/phút
Đường kính mũi đục: 17mm
Bảo hành: 03 Tháng

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

Máy khoan đục Amax AM26-02
[giaban]1.250.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.520.000 VNĐ
Giá KM: 1.250.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 850 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính mũi khoan: 26 mm
Tốc độ không tải: 850 vòng/phút
Cách điện kép
Bảo hành: 03 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất: 850 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính mũi khoan: 26 mm
Tốc độ không tải: 850 vòng/phút
Cách điện kép
Bảo hành: 03 tháng
Máy khoan đục Amax AM26-02

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

Máy khoan đục Amax AM26-01
[giaban]1.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.420.000 VNĐ
Giá KM: 1.200.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 850 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính mũi khoan: 26 mm
Tốc độ không tải: 850 vòng/phút
Cách điện kép
Bảo hành: 03 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất: 850 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính mũi khoan: 26 mm
Tốc độ không tải: 850 vòng/phút
Cách điện kép
Bảo hành: 03 tháng
Máy khoan đục Amax AM26-01
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]1.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.430.000 VNĐ
Giá KM: 1.300.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 900 W
Nguồn điện: 220v - 50 Hz
Tốc độ không tải: 0 - 1300 vòng/phút
Cách điện kép
Đầu kẹp: max 26mm
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất: 900 W
Nguồn điện: 220v - 50 Hz
Tốc độ không tải: 0 - 1300 vòng/phút
Cách điện kép
Đầu kẹp: max 26mm
Bảo hành: 06 Tháng

Máy khoan bê tông Amax AM2-28

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 750.000 VNĐ
Giá KM: 650.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1050W
Đường kính lưỡi cắt: 100mm
Điện áp: 220V-50Hz
Tốc độ: 10000rpm
Bảo hành: 03 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất: 1050W
Đường kính lưỡi cắt: 100mm
Điện áp: 220V-50Hz
Tốc độ: 10000rpm
Bảo hành: 03 tháng

Máy mài góc Amax AM 100-05
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]3.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.900.000 VNĐ
Giá KM: 3.550.000 VNĐ
Bảo hành: 04 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy đục phá bê tông Amax
Công suất: 1650 W
Nguồn điện 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1850 vòng/phút
Bảo hành: 04 tháng

Máy đục phá bê tông Amax AM85

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.250.000 VNĐ
Giá KM: 950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy khoan bê tông Amax
Công suất: 800W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ: 900 vòng/phút
Đường kính mũi: 26 mm
Bảo hành: 03 tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy khoan bê tông Amax
Công suất: 800W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ: 900 vòng/phút
Đường kính mũi: 26 mm
Bảo hành: 03 tháng

Máy khoan bê tông Amax AM2-26 800W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]1.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.950.000 VNĐ
Giá KM: 1.750.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy đục phá bê tông
Công suất: 1.670 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1.450 vòng/phút
Đường kính mũi đục: 17mm
Bảo hành: 03 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy đục phá bê tông
Công suất: 1.670 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1.450 vòng/phút
Đường kính mũi đục: 17mm
Bảo hành: 03 Tháng

Máy đục phá bê tông Amax AM0850
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.750.000 VNĐ
Giá KM: 1.550.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy đục phá bê tông
Công suất: 1.200 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1.400 vòng/phút
Đường kính mũi đục: 17mm
Bảo hành: 03 Tháng [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy đục phá bê tông
Công suất: 1.760 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1.400 vòng/phút
Đường kính mũi đục: 17mm
Bảo hành: 03 Tháng

Máy đục phá bê tông Amax AM0810
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]2.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.250.000 VNĐ
Giá KM: 2.950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy đục phá bê tông Amax
Công suất: 1.650 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1.450 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy đục phá bê tông Amax
Công suất: 1.650 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1.450 vòng/phút
Bảo hành: 03 ThángMáy đục phá bê tông Amax AM65
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.3700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.800.000 VNĐ
Giá KM: 4.370.000 VNĐ
Bảo hành: 04 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy đục phá bê tông Amax
Công suất: 1850 W
Nguồn điện 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1900 vòng/phút
Bảo hành: 04 tháng

Máy đục phá bê tông Amax AM95
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]980.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.150.000 VNĐ
Giá KM: 980.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy cưa đĩa Amax
Công suất: 1.200 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cưa: 185 mm
Tốc độ không tải: 4.500 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy cưa đĩa Amax
Công suất: 1.200 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cưa: 185 mm
Tốc độ không tải: 4.500 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng

Máy cưa đĩa Amax AM185-01
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.750.000 VNĐ
Giá KM: 1.450.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy soi gỗ Amax
Công suất: 1.250 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính mũi: 12.7 mm
Tốc độ không tải: 23.000 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy soi gỗ Amax
Công suất: 1.250 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính mũi: 12.7 mm
Tốc độ không tải: 23.000 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng

Máy soi gỗ lớn Amax AM3610
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.380.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.550.000 VNĐ
Giá KM: 1.380.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy soi gỗ Amax
Công suất: 1.850 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính mũi: 12.7 mm
Tốc độ không tải: 22.500 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy soi gỗ Amax
Công suất: 1.850 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính mũi: 12.7 mm
Tốc độ không tải: 22.500 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng

Máy soi gỗ lớn Amax AM3612
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.500.000 VNĐ
Giá KM: 1.300.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

 [/tomtat] [mota]

Máy trà tường cầm tay AMAX 180

Điện áp: 220V-50Hz
Công suất: 900W
Tốc độ: 2600v/p
Đường kính miếng nhám: 180mm
Tỉ lệ hút bụi: 90%
Trọng lượng máy: 3kg
Bảo hành: 03 tháng


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.420.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.650.000 VNĐ
Giá KM: 1.420.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy chà tường Amax
Công suất: 750 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính đế chà: 180 mm
Tốc độ không tải: 2.500 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy chà tường Amax
Công suất: 750 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính đế chà: 180 mm
Tốc độ không tải: 2.500 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.150.000 VNĐ
Giá KM: 1.850.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy cắt nhôm Amax
Công suất: 1.600 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cắt: 255 mm
Tốc độ không tải: 5.000 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy cắt nhôm Amax
Công suất: 1.600 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cắt: 255 mm
Tốc độ không tải: 5.000 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng

Máy cắt nhôm Amax AM255
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.680.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.050.000 VNĐ
Giá KM: 1.680.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy cắt sắt Amax
Công suất: 2.200 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
Tốc độ không tải: 3.800 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy cắt sắt Amax
Công suất: 2.200 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
Tốc độ không tải: 3.800 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng

Máy cắt sắt Amax AM355-01
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.250.000 VNĐ
Giá KM: 2.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy cắt sắt Amax
Công suất: 2.400 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
Tốc độ không tải: 3.800 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy cắt sắt Amax
Công suất: 2.400 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
Tốc độ không tải: 3.800 vòng/phút
Bảo hành: 03 Tháng

Máy cắt sắt Amax AM2416
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]