Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]3.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.650.000 VNĐ
Giá KM: 3.300.000 VNĐ
Công suất:: 1.0 HP - 0.75 KW
Điệp áp: 1 pha  - 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 30 - 39  Mét
Lưu lượng nước: 3.9 - 6.6 m3/h
Đường kính ống hút: 32 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
Xuất xứ: Đài Loan
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT43

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]3.590.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.850.000 VNĐ
Giá KM: 3.590.000 VNĐ
Công suất:: 1.4 HP - 1.0 KW
Điệp áp: 1 pha  - 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 40 - 53  Mét
Lưu lượng nước: 3.9 - 6.6 m3/h
Đường kính ống hút: 32 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT44

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]5.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.350.000 VNĐ
Giá KM: 5.000.000 VNĐ
Công suất:: 2.0 HP - 1.5 KW
Điệp áp: 1 pha  - 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 60 - 79  Mét
Lưu lượng nước: 3.9 - 6.6 m3/h
Đường kính ống hút: 32 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
Xuất xứ: Đài Loan
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT46

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.550.000 VNĐ
Giá KM: 4.650.000 VNĐ
Công suất:: 2.0 HP - 1.5 KW
Điệp áp:  3 pha 380V/50Hz
Độ cao đẩy: 60 - 79  Mét
Lưu lượng nước: 3.9 - 6.6 m3/h
Đường kính ống hút: 32 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
Xuất xứ : Đài Loan
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT46T

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.850.000 VNĐ
Giá KM: 4.450.000 VNĐ
Công suất:: 1.5 HP - 1.1 KW
Điệp áp: 1 pha  - 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 28 - 32  Mét
Lưu lượng nước: 8 - 18 m3/h
Đường kính ống hút: 42 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
Xuất xứ: Đài Loan
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT83

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.950.000 VNĐ
Giá KM: 4.650.000 VNĐ
Công suất:: 2.0 HP - 1.5 KW
Điệp áp: 3 pha  - 380V/50Hz
Độ cao đẩy: 37 - 42  Mét
Lưu lượng nước: 8 - 18 m3/h
Đường kính ống hút: 42 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
Xuất xứ: Đài Loan
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT84T

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.650.000 VNĐ
Giá KM: 4.900.000 VNĐ
Công suất:: 2.0 HP - 1.5 KW
Điệp áp: 1 pha  - 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 37 - 42  Mét
Lưu lượng nước: 8 - 18 m3/h
Đường kính ống hút: 42 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
Xuất xứ: Đài Loan
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT84

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]5.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.750.000 VNĐ
Giá KM: 5.200.000 VNĐ
Công suất:: 3.0 HP - 2.2 KW
Điệp áp: 3 pha  - 380V/50Hz
Độ cao đẩy: 46- 53  Mét
Lưu lượng nước: 8 - 18 m3/h
Đường kính ống hút: 42 mm
Đường kính ống xả: 32 mm
Bảo hành : 01 Năm
Xuất xứ: Đài Loan
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước APP đa tầng cánh MT85T

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]