Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]5.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.100.000 VNĐ
Giá KM: 5.650.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy đục bê tông Makita HM 0810 TA
Thông số kỹ thuật
Công suất: 900W
Lực đập / phút: 2,900
Tổng chiều dài: 428mm (16-7/8")
Trọng lượng tịnh: 6.0kg (13.2lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy đục bê tông Makita HM0810TA
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]11.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 13.500.000 VNĐ
Giá KM: 11.200.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy đục bê tông Makita HM 1201
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,130W
Lực đập / phút: 2,000
Tổng chiều dài: 480mm (18-7/8")
Trọng lượng tịnh: 9.1kg (20.2lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy đục bê tông Makita HM1201
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]13.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 15.300.000 VNĐ
Giá KM: 13.500.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy đục bê tông Makita HM 1203 C
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,510W
Lực đập / phút: 950-1,900
Kích thước: 576 x 149 x 265mm
(22-3/4" x 5-7/8" x 10-3/8")
Trọng lượng tịnh: 9.7kg (21.4lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy đục bê tông Makita HM1203C
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]15.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 16.000.000 VNĐ
Giá KM: 15.350.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy đục bê tông Makita HM 1213 C
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,510W
Lực đập / phút: 950-1,900
Kích thước: 576 x 149 x 265mm
(22-3/4" x 5-7/8" x 10-3/8")
Trọng lượng tịnh: 10.8kg (23.6lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy đục bê tông Makita HM1213C
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]18.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 21.000.000 VNĐ
Giá KM: 18.500.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy đục bê tông Makita HM 1214 C
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,510W
Lực đập / phút: 950-1,900
Kích thước: 576 x 149 x 265mm
(22-3/4" x 5-7/8" x 10-3/8")
Trọng lượng tịnh: 12.3kg (23.6lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy đục bê tông Makita HM1214C
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]10.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 11.000.000 VNĐ
Giá KM: 10.300.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy đục bê tông Makita HM 1306
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,510W
Lực đập / phút: 1,450
Kích thước: 652 x 121 x 231mm
(25-3/4" x 4-3/4" x 9-1/8")
Trọng lượng tịnh: 15.1kg (33.3lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy đục bê tông Makita HM1306
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]18.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 20.000.000 VNĐ
Giá KM: 18.350.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy đục bê tông Makita HM 1307 C
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,510W
Lực đập / phút: 730-1,450
Kích thước: 715 x 129 x 266mm
(28-1/8" x 5-1/8" x 10-1/2")
Trọng lượng tịnh: 15.3kg (33.8lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Thán

Máy đục bê tông Makita HM1307C
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]20.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 21.500.000 VNĐ
Giá KM: 20.000.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy đục bê tông Makita HM 1317 C
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,510W
Lực đập / phút: 730-1,450
Kích thước: 715 x 129 x 266mm
(28-1/8" x 5-1/8" x 10-1/2")
Trọng lượng tịnh: 17.0kg (37.5lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy đục bê tông Makita HM1317C
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]34.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 36.900.000 VNĐ
Giá KM: 34.000.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy đục bê tông Makita HM 1810
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,000W
Lực đập / phút: 1,100
Kích thước: 824 x 148 x 624mm
(32-1/2" x 5-78" x 24-1/2")
Trọng lượng tịnh: 32.3kg (71.3lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy đục bê tông Makita HM1810
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332
[/mota]