Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]1.280.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.390.000 VNĐ
Giá KM: 1.280.000 VNĐ
Công suất:  0.5 HP - 0.37 KW
Nguồn điện: 220V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 35 Mét
Lưu lượng nước: 60 lít/phút
Đường kính ống hút: 34 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước Lepono XJWM-1CE
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.100.000 VNĐ
Giá KM: 1.900.000 VNĐ
Công suất: 1.0 HP - 0.75 KW
Nguồn điện: 220V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 46 Mét
Lưu lượng nước: 90 lít/phút
Đường kính ống hút: 34 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước Lepono XJWM-10M

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]3.220.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.550.000 VNĐ
Giá KM: 3.220.000 VNĐ
Công suất: 1.5 HP - 1.1 KW
Nguồn điện: 220V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 42 Mét
Lưu lượng nước: 180 lít/phút
Đường kính ống hút: 42 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước Lepono XJWM-3CL

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.410.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.750.000 VNĐ
Giá KM: 3.410.000 VNĐ
Công suất: 2.0 HP - 1.5 KW
Nguồn điện: 220V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 51 Mét
Lưu lượng nước: 180 lít/phút
Đường kính ống hút: 42 mm
Đường kính ống xả: 34 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước Lepono XJWM-3BL

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.970.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.190.000 VNĐ
Giá KM: 1.970.000 VNĐ
Công suất: 1.0 HP - 0.75 KW
Nguồn điện: 220V /50,60Hz
Độ cao đẩy: 13.7 Mét
Lưu lượng nước: 500 lít/phút
Đường kính ống hút: 60 mm
Đường kính ống xả: 60 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước lưu lượng lơn Lepono XHM-5B
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.930.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.300.000 VNĐ
Giá KM: 2.930.000 VNĐ
Công suất: 1.5 HP - 1.1 KW
Nguồn điện: 220V hoặc 380V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 20.2 Mét
Lưu lượng nước: 500 lít/phút
Đường kính ống hút: 60 mm
Đường kính ống xả: 60 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước lưu lượng lơn Lepono XHM-5BM

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.350.000 VNĐ
Giá KM: 3.050.000 VNĐ
Công suất: 2.0 HP - 1.5 KW
Nguồn điện: 220V hoặc 380V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 22.5 Mét
Lưu lượng nước: 500 lít/phút
Đường kính ống hút: 60 mm
Đường kính ống xả: 60 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước lưu lượng lơn Lepono XHM-5AM
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.510.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.900.000 VNĐ
Giá KM: 3.510.000 VNĐ
Công suất: 2.0 HP - 1.5 KW
Nguồn điện: 220V hoặc 380V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 14.7 Mét
Lưu lượng nước: 1100 lít/phút
Đường kính ống hút: 90 mm
Đường kính ống xả: 90 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước lưu lượng lơn Lepono XHM-6B
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.670.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.950.000 VNĐ
Giá KM: 3.670.000 VNĐ
Công suất: 2.0 HP - 1.5 KW
Nguồn điện: 220V hoặc 380V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 14.7 Mét
Lưu lượng nước: 1100 lít/phút
Đường kính ống hút: 114 mm
Đường kính ống xả: 114 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước lưu lượng lơn Lepono XHM-6BR

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.920.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.500.000 VNĐ
Giá KM: 4.920.000 VNĐ
Công suất: 3.0 HP - 2.2 KW
Nguồn điện: 220V hoặc 380V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 18.5 Mét
Lưu lượng nước: 1300 lít/phút
Đường kính ống hút: 114 mm
Đường kính ống xả: 114 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước lưu lượng lơn Lepono XHM-6A

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]5.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.550.000 VNĐ
Giá KM: 5.000.000 VNĐ
Công suất: 3.0 HP - 2.2 KW
Nguồn điện: 220V hoặc 380V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 18.5 Mét
Lưu lượng nước: 1200 lít/phút
Đường kính ống hút: 114 mm
Đường kính ống xả: 114 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước lưu lượng lơn Lepono XHM-6AR

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]5.480.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.950.000 VNĐ
Giá KM: 5.480.000 VNĐ
Công suất: 4.0 HP - 3.0 KW
Nguồn điện: 220V hoặc 380V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 22 Mét
Lưu lượng nước: 1300 lít/phút
Đường kính ống hút: 114mm
Đường kính ống xả: 114 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước lưu lượng lơn Lepono XHM-7BR

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]8.530.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 9.380.000 VNĐ
Giá KM: 8.530.000 VNĐ
Công suất: 5.5 HP - 4.0 KW
Nguồn điện: 380V/50,60Hz
Độ cao đẩy: 19 Mét
Lưu lượng nước: 2200 lít/phút
Đường kính ống hút: 114mm
Đường kính ống xả: 114 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước lưu lượng lơn Lepono XHM-7AR

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.850.000 VNĐ
Giá KM: 2.600.000 VNĐ
Công suất: 1.5 HP - 1.1 KW
Nguồn điện: 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 16 Mét
Lưu lượng nước: 366 m3/h
Đường kính ống hút: 60mm
Đường kính ống xả: 60 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước hồ bơi Leopono XKP1100
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.650.000 VNĐ
Giá KM: 3.350.000 VNĐ
Công suất: 2.0 HP - 1.5 KW
Nguồn điện: 220V/50Hz
Độ cao đẩy: 11 Mét
Lưu lượng nước: 450 m3/h
Đường kính ống hút: 60mm
Đường kính ống xả: 60 mm
Bảo hành; 01 năm
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước hồ bơi Leopono XKP1600
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.750.000 VNĐ
Giá KM: 1.550.000 VNĐ
Công suất (W): 750
Lưu Lượng (m3/h): 12
Độ cao đẩy ( m ): 8
Đường kính ống xả( mm)25/32
Nguồn điện: 220V - 50Hz
Nhiệt độ chất lỏng: 40℃
Bảo hành: 01 năm
[/tomtat] [mota]


- Máy bơm thả chìm Lepono XKS-750S có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện năng và được bảo vệ bở rơ-le nhiệt có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, đễ dàng trong việc sử dụng, lắp đặt, sửa chữa...
- Được thiết kế chống rò rỉ nước
- Động cơ được bảo vệ an toàn
- Đây là bơm nước thải thả chìm, lưu lượng lớn, được sử dụng cho các nhà máy, công trường, bơm hố móng...
- Hút nước từ giếng đào cung cấp nước cho đồng ruộng.
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi![/mota]

[giaban]1.670.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.850.000 VNĐ
Giá KM: 1.670.000 VNĐ
Công suất (W): 750
Lưu Lượng (m3/h): 14
Độ cao đẩy ( m ): 8
Đường kính ống xả( mm)25/32
Nguồn điện: 220V - 50Hz
Nhiệt độ chất lỏng: 40℃
Bảo hành: 01 năm
[/tomtat] [mota]

Máy bơm nước Lepono XKS 750SW
- Máy bơm thả chìm Lepono XKS-750SW có động cơ khỏe, êm, tiết kiệm điện năng và được bảo vệ bở rơ-le nhiệt có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, đễ dàng trong việc sử dụng, lắp đặt, sửa chữa...
- Được thiết kế chống rò rỉ nước
- Động cơ được bảo vệ an toàn
- Đây là bơm nước thải thả chìm, lưu lượng lớn, được sử dụng cho các nhà máy, công trường, bơm hố móng...
- Hút nước từ giếng đào cung cấp nước cho đồng ruộng.
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]