Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[[giaban]1.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.980.000 VNĐ
Giá KM: 1.750.000 VNĐ

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng : 39 kg
Đá cắt : Ø 300 - 350 cm
Cắt được các loại sắt lớn tối đa  100mm

Khung cắt sắt Tiến Đạt F400 - không động cơ
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]2.220.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.680.000 VNĐ
Giá KM: 2.200.000 VNĐ

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng : 51kg
Đá cắt : Ø350cm - Ø400 cm
Cắt được các loại sắt lớn tối đa : 125 mm - 150mm

Khung cắt sắt Tiến Đạt F400 - không động cơ
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]3.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.200.000 VNĐ
Giá KM: 3.800.000 VNĐ
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 220V
Công suất: 2.0HP
Đá cắt : Φ 300 - Φ 350
Cắt được các loại sắt lớn tối đa 100 ly

Máy cắt sắt Tiến Đạt F300 (2.0HP/220V)
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]4.420.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.080.000 VNĐ
Giá KM: 4.420.000 VNĐ
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 220V
Công suất: 2.5 HP
Đá cắt : Φ 350 - Φ 400
Cắt được các loại sắt lớn tối đa 125 ly - 150 ly

Máy cắt sắt Tiến Đạt F400 (2.5HP/220V)
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]4.360.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.000.000 VNĐ
Giá KM: 4.360.000 VNĐ
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 380V
Công suất: 3.0HP
Đá cắt : Φ 350 - Φ 400
Cắt được các loại sắt lớn tối đa 125 ly - 150 ly

Máy cắt sắt Tiến Đạt F400 (3.0HP/380V)
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]