Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[[giaban]1.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.180.000 VNĐ
Giá KM: 1.950.000 VNĐ

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng : 39 kg
Đá cắt : Ø 300 - 350 cm
Cắt được các loại sắt lớn tối đa  100mm

Khung cắt sắt Tiến Đạt F400 - không động cơ
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.420.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.680.000 VNĐ
Giá KM: 2.420.000 VNĐ

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng : 51kg
Đá cắt : Ø350cm - Ø400 cm
Cắt được các loại sắt lớn tối đa : 125 mm - 150mm

Khung cắt sắt Tiến Đạt F400 - không động cơ
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.080.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.300.000 VNĐ
Giá KM: 4.080.000 VNĐ
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 220V
Công suất: 2.0HP
Đá cắt : Φ 300 - Φ 350
Cắt được các loại sắt lớn tối đa 100 ly

Máy cắt sắt Tiến Đạt F300 (2.0HP/220V)
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.740.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.080.000 VNĐ
Giá KM: 4.740.000 VNĐ
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 220V
Công suất: 2.5 HP
Đá cắt : Φ 350 - Φ 400
Cắt được các loại sắt lớn tối đa 125 ly - 150 ly

Máy cắt sắt Tiến Đạt F400 (2.5HP/220V)
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.680.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.000.000 VNĐ
Giá KM: 4.680.000 VNĐ
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 380V
Công suất: 3.0HP
Đá cắt : Φ 350 - Φ 400
Cắt được các loại sắt lớn tối đa 125 ly - 150 ly

Máy cắt sắt Tiến Đạt F400 (3.0HP/380V)
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.640.000 VNĐ
Giá KM: 2.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính lưỡi cắt: Ø350 mm
Bảo hành: 01 Năm
[/tomtat] [mota]

Khung cắt sắt Hồng Ký không Motor HKCF
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.940.000 VNĐ
Giá KM: 4.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính lưỡi cắt: Ø350 mm
Motor: 2HP – 220V
Tốc độ cắt: 2800v/p
Trọng lượng: 71 kg
Bảo hành: 01 Năm
[/tomtat] [mota]

Khung cắt sắt không Motor
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.335.000 VNĐ
Giá KM: 4.850.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính lưỡi cắt: Ø350 mm
Motor: 3HP – 220V
Tốc độ cắt: 2800v/p
Trọng lượng: 71 kg
Bảo hành: 01 Năm
[/tomtat] [mota]

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF312
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.335.000 VNĐ
Giá KM: 4.850.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính lưỡi cắt: Ø350 mm
Motor: 3HP – 380V
Tốc độ cắt: 2800v/p
Trọng lượng: 71 kg
Bảo hành: 01 Năm
[/tomtat] [mota]

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]5.250.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.775.000 VNĐ
Giá KM: 5.250.000 VNĐ
Thông só kỹ thuật
Đường kính lưỡi cắt: Ø350 mm
Motor: 5HP – 380V
Tốc độ cắt: 2800v/p
Trọng lượng: 75 kg 
Bảo hành: 01 năm
[/tomtat] [mota]

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]