Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]2.050.000VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:2.330.000 VNĐ
Giá KM: 2.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy hàn điện tử
Công suất: 5.4 - 7.4 KVA
Phạm vi dòng hàn: 10 -220 A
Đường kính que hàn: 1.6 - 3.2 mm
Trọng lượng: 5.2 Kg
Bảo hành: 01 năm

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy hàn điện Gomes ZX7-220

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68
[/mota]

[giaban]3.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:4.330.000 VNĐ
Giá KM: 3.700.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy hàn điện tử
Công suất: 6.5 KVA
Phạm vi dòng hàn: 10 -210 A
Đường kính kim hàn: 1.6 - 2.5 mm
Trọng lượng: 6.5 Kg
Bảo hành: 01 năm

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy hàn điện FEG TIG215S

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68
[/mota]

[giaban]3.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:3.530.000 VNĐ
Giá KM: 3.100.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy hàn điện tử
Công suất: 4.9 - 9.4 KVA
Phạm vi dòng hàn: 10 -200 A
Đường kính que hàn: 1.6 - 4.0 mm
Trọng lượng: 9.0 Kg
Bảo hành: 01 năm

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuậtCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]2.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:2.980.000 VNĐ
Giá KM: 2.650.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy hàn điện tử
Công suất: 4.9 - 9.4 KVA
Phạm vi dòng hàn: 10 -200 A
Đường kính que hàn: 1.6 - 4.0 mm
Trọng lượng: 8.0 Kg
Bảo hành: 01 năm
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy hàn điện FEG ARC215

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68
[/mota]

[giaban]2.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:2.640.000 VNĐ
Giá KM: 2.150.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy hàn điện tử
Công suất: 4.4 - 8.2 KVA
Phạm vi dòng hàn: 10 -210 A
Đường kính que hàn: 1.6 - 3.2 mm
Trọng lượng: 7.5 Kg
Bảo hành: 01 năm


 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy hàn điện FEG ZX7-215


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68
[/mota]

[giaban]4.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:4.930.000 VNĐ
Giá KM: 4.400.000 VNĐ
Máy hàn điện tử
Công suất: 3.2 - 4.5 KVA
Phạm vi dòng hàn: 10 -200 A
Đường kính que hàn: 1.6 - 4.0 mm
Trọng lượng: 14 Kg
Bảo hành: 01 năm

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy hàn điện FEG TIG200A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68[/mota]

[giaban]3.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:3.730.000 VNĐ
Giá KM: 3.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy hàn điện tử
Công suất: 4.9 - 9.6 KVA
Phạm vi dòng hàn: 10 -200 A
Đường kính que hàn: 1.6 - 4.0 mm
Trọng lượng: 6.5 Kg
Bảo hành: 01 năm
[/tomtat] [mota]

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]2.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:2.730.000 VNĐ
Giá KM: 2.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 4.5 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 76 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 5.5 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 3.2
Bảo hành: 12 tháng

 [/tomtat] [mota]

Máy hàn điện FEG ARC185
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]2.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:2.930.000 VNĐ
Giá KM: 2.650.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 4.5 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 76 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 6.5 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 3.2
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat] [mota]

Máy hàn điện FEG ARC200
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]