Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]2.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:2.930.000 VNĐ
Giá KM: 2.750.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 4.5 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 76 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 6.5 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 3.2
Bảo hành: 18 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn điện LG welder ARC200
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]3.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.980.000 VNĐ
Giá KM: 3.700.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 5.5 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 70 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 8.5 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 4.0
Bảo hành: 18 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn điện LG welder MMA210 Super
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]4.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.555.000 VNĐ
Giá KM: 4.100.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 4.5 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 56 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 10 Kg
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4
Bảo hành: 18 tháng
[/tomtat] [mota]

Máy hàn Tig Lg welder TIG 210
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]4.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.700.000 VNĐ
Giá KM: 4.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào : 1 pha 220V ± 15%
Công suất đầu ra: 5.5 KVA
Dòng điện ra: 20 - 260A
Điện áp ra: 65 - 76V
Hiệu suất : 60%
Trọng lượng: 10 Kg
Sử dụng que hàn: 1.6 - 5.0mm
Bảo hanh: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn điện LG welder ARC 260

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]4.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.955.000 VNĐ
Giá KM: 4.500.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 4.5 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 56 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 10 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 3.2
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4
Bảo hành: 18 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn Tig LG welder TIG 210T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]6.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.700.000 VNĐ
Giá KM: 6.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào : 1 pha 220V ± 15%
Công suất đầu ra: 5.5 KVA
Dòng điện ra: 20 - 280A
Điện áp ra: 65 - 76V
Hiệu suất : 60%
Trọng lượng: 10 Kg
Sử dụng que hàn: 1.6 - 5.0mm
Bảo hanh: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn LG welder MMA 280
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]6.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 7.250.000 VNĐ
Giá KM: 6.350.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 4.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 40 A
Điện áp ra: 240 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 10 Kg
Độ dầy cắt tối đa: 12 mm
Bảo hành: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy cắt Plasma LG welder CUT40

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68
[/mota]

[giaban]9.880.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 10.500.000 VNĐ
Giá KM: 9.880.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 4.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 60 A
Điện áp ra: 268 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 18 Kg
Độ dầy cắt tối đa: 18 mm
Bảo hành: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy cắt Plasma LG welder CUT60
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]