Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]1.480.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.590.000 VNĐ
Giá KM: 1.480.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 750 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 500 vòng/phút
Mũi khoan tối đa: 26 mm
Trọng lượng: 5 kg
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật


Máy khoan búa DongCheng DZC 03-26B

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.460.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.640.000 VNĐ
Giá KM: 1.460.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 0 - 1200 vòng/phút
Mũi khoan tối đa: 26 mm
Trọng lượng: 2.93 kg
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy khoan búa DongCheng DZC 05-26

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.620.000 VNĐ
Giá KM: 1.450.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 960 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1000 vòng/phút
Mũi khoan tối đa: 28 mm
Trọng lượng: 5 kg
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy khoan búa DongCheng DZC 02-28
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]2.880.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.190.000 VNĐ
Giá KM: 2.880.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 800 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 400 vòng/phút
Đường kính mũi khoan tối đa: 38mm
Trọng lượng: 7.6 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy khoan búa DongCheng DZC 38
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]2.680.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.090.000 VNĐ
Giá KM: 2.680.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1.050 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 400 vòng/phút
Đường kính mũi khoan tối đa: 38mm
Trọng lượng: 7.6 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy khoan búa DongCheng DZC 02-28
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.450.000 VNĐ
Giá KM: 1.950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 900 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 2900 vòng/phút
Trọng lượng: 6.8 kg
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy đục phá DongCheng DZG 6

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]3.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 4.450.000 VNĐ
Giá KM: 3.950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1240 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 1400 vòng/phút
Trọng lượng: 16 kg
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy đục phá DongCheng DZG15
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]