Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]1.030.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.180.000 VNĐ
Giá KM: 1.030.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874
 

[/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita 9553 B 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 710W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước:258 x 118 x 97mm
(10-1/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
Trọng lượng tịnh: 1.8kg (3.9lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita 9553B 100mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]1.030.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.180.000 VNĐ
Giá KM: 1.030.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita 9553 NB 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 710W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước:258 x 118 x 97mm
(10-1/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
Trọng lượng tịnh: 1.8kg (3.9lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita 9553NB 100mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]1.245.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.431.000 VNĐ
Giá KM: 1.245.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]
Máy mài góc Makita 9556 HN 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 840W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 271 x 118 x 97mm
(10-5/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
Trọng lượng tịnh: 1.9kg (4.2lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita 9556HN 100mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]1.285.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.470.000 VNĐ
Giá KM: 1.285.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita 9558 HN 125mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 840W
Đường kính lưỡi mài: 125mm (5")
Đường kính đĩa ráp: 125mm (5")
Đường kính lưỡi kim cương: 125mm (5")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 271 x 139 x 106mm
(10-5/8" x 5-1/2" x 4-3/16")
Trọng lượng tịnh: 2.1kg (4.5lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita 9558HN 125mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]1.020.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.170.000 VNĐ
Giá KM: 1.020.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 4030 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 266 x 117 x 95mm
(10-1/2" x 4-5/8" x 3-3/4")
Trọng lượng tịnh: 1.7kg (3.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita GA4030 100mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]1.020.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.170.000 VNĐ
Giá KM: 1.020.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 4031 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 259 x 118 x 104mm
(10-1/4" x 4-5/8" x 4-1/8")
Trọng lượng tịnh: 1.6kg (4.0lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita GA4031 100mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]1.060.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.220.000 VNĐ
Giá KM: 1.060.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 4032 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 265 x 117 x 95mm
(10-3/8" x 4-5/8" x 3-3/4")
Trọng lượng tịnh: 1.6kg (4.0lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita GA4032 100mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]1.140.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.310.000 VNĐ
Giá KM: 1.140.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 4034 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 265 x 117 x 95mm
(10-3/8" x 4-5/8" x 3-3/4")
Trọng lượng tịnh: 1.8kg (4.0lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita GA4034 100mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]1.980.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.270.000 VNĐ
Giá KM: 1.980.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 5010 125mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,050W
Đường kính lưỡi mài: 125mm (5")
Đường kính đĩa ráp: 125mm (5")
Đường kính lưỡi kim cương: 125mm (5")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 356x139x112mm
(14"x5-1/2"x4-3/8")
Trọng lượng tịnh: 2.6kg (5.8lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita GA5010 125mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]2.070.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.300.000 VNĐ
Giá KM: 2.070.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 5020 125mm
Thông số kỹ thuật
Công suất:1,050W
Đường kính lưỡi mài: 125mm (5")
Đường kính đĩa ráp: 125mm (5")
Đường kính lưỡi kim cương: 125mm (5")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 356 x 139 x 120mm
(14" x 5-1/2" x 4-3/4")
Trọng lượng tịnh: 2.7kg (5.9lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita GA5020 125mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332
[/mota]

[giaban]2.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.300.000 VNĐ
Giá KM: 2.050.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 6010 150mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,050W
Đường kính lưỡi mài: 150mm (6")
Đường kính đĩa ráp: 150mm (6")
Đường kính lưỡi kim cương: 150mm (6")
Tốc độ không tải: 10,000
Kích thước: 356x169x112mm
(14"x6-5/8"x4-3/8")
Trọng lượng tịnh: 2.7kg (5.9lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft

Máy mài góc Makita GA6010 150mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]2.160.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.4000.000 VNĐ
Giá KM: 2.160.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 6020 150mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,050W
Đường kính lưỡi mài: 150mm (6")
Đường kính đĩa ráp: 150mm (6")
Đường kính lưỡi kim cương: 150mm (6")
Tốc độ không tải: 10,000
Kích thước: 356x169x120mm
(14"x6-5/8"x4-3/4")
Trọng lượng tịnh: 3.0kg (6.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita GA6020 150mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]2.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.200.000 VNĐ
Giá KM: 2.800.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 7020 180mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,200W
Đường kính lưỡi mài: 180mm (7")
Tốc độ không tải: 8,500
Kích thước: 473x200x140mm
(18-5/8"x7-7/8"x5-1/2")
Trọng lượng tịnh: 5.5kg (12.2lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita GA7020 180mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]2.660.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.900.000 VNĐ
Giá KM: 2.660.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 7030 180mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,400W
Đường kính lưỡi mài: 180mm (7")
Tốc độ không tải: 8,500
Kích thước: 511 x 200 x 140mm
(20-1/8" x 7-7/8" x 5-1/2")
Trọng lượng tịnh: 6.0kg (13.3lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita GA7030 180mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332[/mota]

[giaban]2.320.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.600.000 VNĐ
Giá KM: 2.320.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 7050 180mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2.000W
Đường kính lưỡi mài: 180mm (7")
Tốc độ không tải: 8.500
Kích thước: 432 x 200 x 132mm
(17"x7-7/8"x5-3/16")
Trọng lượng tịnh: 4.5kg(8.2ft)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita GA7050 180mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332
[/mota]

[giaban]2.860.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.250.000 VNĐ
Giá KM: 2.860.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 9020 R01 230mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,200W
Đường kính đá mài: 230mm
Tốc độ không tải: 6,600 v/p
Kích thuớc: 473x250x140mm
Trọng lượng: 5.8kg
Dây dẫn điện: 2.5m

Máy mài góc Makita GA9020 230mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]2.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.100.000 VNĐ
Giá KM: 2.800.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 9030 230mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,400W
Đường kính lưỡi mài: 230mm (9")
Tốc độ không tải: 6,600
Kích thước: 503x250x140mm
(19-3/4"x9-7/8"x5-1/2")
Trọng lượng tịnh: 6.3kg (13.9lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft

Máy mài góc Makita GA9030 230mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]2.390.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.690.000 VNĐ
Giá KM: 2.390.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 9050 230mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,000W
Đường kính lưỡi mài: 230mm (9")
Tốc độ không tải: 6,600
Kích thước: 432x250x132mm
(17"x9-7/8"x5-3/16")
Trọng lượng tịnh: 4.7kg (10.4lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft

Máy mài góc Makita GA9050
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]4.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.600.000 VNĐ
Giá KM: 4.950.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy đánh bóng Makita 9237 C 180mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,200W
Đường kính đế: 180mm
Tốc độ không tải: 0-3,200 v/p
Kích thước: 431x198x187mm
Trọng lượng: 3.4kg
Dây dẫn điện: 2.5m

Máy đánh bóng Makita 9237C
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]1.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.050.000 VNĐ
Giá KM: 1.700.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài khuôn Makita GD 0600
Thông số kỹ thuật
Công suất: 400W
Chấu bóp 3mm - 6mm
Đường kính lưỡi mài: 38mm (1-1/2")
Tốc độ không tải: 25,000
Kích thước: 358x82x82mm
(14-1/8"x3-1/4"x3-1/4")
Trọng lượng tịnh: 1.7kg (3.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft

Máy mài khuôn Makita GD0600
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]1.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.900.000 VNĐ
Giá KM: 1.700.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài khuôn Makita GD 0601
Thông số kỹ thuật
Công suất: 400W
chấu bóp 6mm or 1/4"
Đường kính lưỡi mài: 38mm (1-1/2")
Tốc độ không tải: 25,000
Kích thước: 359 x 82 x 82mm
(14-1/8" x 3-1/4" x 3-1/4")
Trọng lượng tịnh: 1.7kg (3.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài khuôn Makita GD0601
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]1.490.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.720.000 VNĐ
Giá KM: 1.490.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài khuôn Makita GD 0602
Thông số kỹ thuật
Công suất: 400W
Chấu bóp 3mm - 8mm
Đường kính lưỡi mài: 38mm (1-1/2")
Tốc độ không tải: 25,000
Kích thước: 264x82x82mm
(10-3/8"x3-1/4"x3-1/4")
Trọng lượng tịnh: 1.4kg (3.2lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2

Máy mài khuôn Makita GD0602
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]5.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.500.000 VNĐ
Giá KM: 5.800.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài khuôn Makita GD 0800 C
Thông số kỹ thuật
Công suất: 750W
Chấu bóp: 8, 6mm or 1/4"
Tốc độ không tải: 7,000-28,000
Kích thước: 371 x 75 x 75mm
(14-5/8" x 2-15/16" x 2-15/16")
Trọng lượng tịnh: 1.7kg (3.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài khuôn Makita GD0800C
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332[/mota]

[giaban]5.970.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.860.000 VNĐ
Giá KM: 5.970.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874 [/tomtat] [mota]Máy mài khuôn Makita GD 0810 C
Thông số kỹ thuật
Công suất: 750W
Chấu bóp:  8, 6mm or 1/4"
Tốc độ không tải: 1,800-7,000
Tổng chiều dài: 371mm (14-5/8")
Trọng lượng tịnh: 1.7kg (3.8lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài khuôn Makita GD0810C
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332


[/mota]

[giaban]2.270.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.600.000 VNĐ
Giá KM: 2.270.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài 2 đá Makita GB 602 150mmưThông số kỹ thuật
Công suất: 250W
Đường kính lưỡi mài: 150mm (6")
Đường kính lỗ: 12.7mm (1/2")
Tốc độ không tải: 2,850 (50Hz) / 3,450 (60Hz)
Kích thước: 375 x 205 x 286mm
(14-49/64" x 8" x 11-17/64")
Trọng lượng tịnh: 9.2kg (20.3lbs)

Máy mài 2 đá Makita GB602 150mm
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]

[giaban]3.810.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.300.000 VNĐ
Giá KM: 3.810.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy mài 2 đá Makita GB 801 205mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 550W
Đường kính đá mài: 205 mm
Đường kính lỗ : 15.88mm
Tốc độ không tải: 2,850 (50Hz) / 3,450 (60Hz)
Kích thước (L x W x H): 395x265x333mm
Trọng lượng: 20.5kg

Máy mài 2 đá Makita GB801
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0989 118 332

[/mota]