Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]2.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.100.000 VNĐ
Giá KM: 2.850.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-550-32
Công suất: 3/4 HP
Lưu lượng(L/phút): 110
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 25 L
Bảo hành: 01 Năm

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF550-25L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]3.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.400.000 VNĐ
Giá KM: 3.100.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF750-25L
Điện áp: 220V
Công suất: 1.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 145
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 25 L
Bảo hành: 01 Năm

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750-25L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]3.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.460.000 VNĐ
Giá KM: 3.150.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF550-35L
Điện áp: 220V
Công suất: 3/4 HP
Lưu lượng(L/phút): 110
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 35 L
Bảo hành: 01 Năm

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF550-35L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]3.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.680.000 VNĐ
Giá KM: 3.350.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF750-35L
Điện áp: 220V
Công suất: 1.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 145
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 35 L
Bảo hành: 01 Năm

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.180.000 VNĐ
Giá KM: 3.800.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF550-40L
Điện áp: 220V
Công suất: 3/4 HP
Lưu lượng(L/phút): 110
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 40 L
Bảo hành: 01 Năm

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF550-40L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]4.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.400.000 VNĐ
Giá KM: 4.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF750-40L
Điện áp: 220V
Công suất: 1.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 145
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 40 L
Bảo hành: 01 Năm

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750-40L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.500.000 VNĐ
Giá KM: 4.100.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF550-50L
Điện áp: 220V
Công suất: 3/4 HP
Lưu lượng(L/phút): 110
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 50 L
Bảo hành: 01 Năm

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF550-50L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.730.000 VNĐ
Giá KM: 4.300.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF750-50L
Điện áp: 220V
Công suất: 1.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 145
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 50 L
Bảo hành: 01 Năm

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750-50L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]5.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.210.000 VNĐ
Giá KM: 5.650.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF750-70L
Điện áp: 220V
Công suất: 1.5 HP
Lưu lượng(L/phút): 220
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 70 L
Bảo hành: 01 Năm

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750-70L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]6.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.70.000 VNĐ
Giá KM: 6.100.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF750X2-70L
Điện áp: 220V
Công suất: 2.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 290
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 70 L
Bảo hành: 01 Năm

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750X2-70L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]8.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 9.020.000 VNĐ
Giá KM: 8.200.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF750X3-70L
Điện áp: 220V
Công suất: 3.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 435
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 70 L

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750X3-70L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]25.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 28.160.000 VNĐ
Giá KM: 25.600.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874


 [/tomtat] [mota]
Thông số kỹ thuật
Model: TM-OF1100X4-300L
Điện áp: 220V
Công suất: 6.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 600
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 300 L
Bảo hành: 01 Năm

Máy nén khí Pegasus TM-OF1100X4-300L

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]