Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]1.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.200.000 VNĐ
Giá KM: 1.500.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

Thông số kỹ thuật
Model: PA200
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  100/200 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  560W
Nguồn điện: 220V / 50 Hz
Chiều dài cáp: 20 Mét
Trong lượng 11 kg
Kích thước: ( Dài x Rộng x Cao): 34 x 14 x 22 cm
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: PA200
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  100/200 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  560W
Nguồn điện: 220V / 50 Hz
Chiều dài cáp: 20 Mét
Trong lượng 11 kg
Kích thước: ( Dài x Rộng x Cao): 34 x 14 x 22 cm

Máy tời treo PA200

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]1.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.400.000 VNĐ
Giá KM: 1.650.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

Thông số kỹ thuật
Model: PA300
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  150/300 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  700W
Nguồn điện: 220V / 50 hz
Chiều dài cáp: 25 Mét
Trọng lượng: 11.5 kg
Kích thước: ( Dài x Rộng x Cao) : 34 x 14 x 22 cm[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: PA300
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  150/300 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  700W
Nguồn điện: 220V / 50 hz
Chiều dài cáp: 25 Mét
Trọng lượng: 11.5 kg
Kích thước: ( Dài x Rộng x Cao) : 34 x 14 x 22 cm

Máy tời treo PA300

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]1.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.750.000 VNĐ
Giá KM: 1.950.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

Thông số kỹ thuật
Model: PA400
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  200/400 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  950W
Nguồn điện: 220V / 50 Hz
Chiều dài cáp: 30 Mét
Kích thước ( Dài x Rộng x Cao):  40 x 15 x 26 cm
Trọng lượng: 16 kg
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: PA400
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  200/400 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  950W
Nguồn điện: 220V / 50 Hz
Chiều dài cáp: 30 Mét
Kích thước ( Dài x Rộng x Cao):  40 x 15 x 26 cm
Trọng lượng: 16 kg

Máy tời treo PA400

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]2.230.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.950.000 VNĐ
Giá KM: 2.230.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

Thông số kỹ thuật
Model: PA500
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  250/500 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  1000W
Nguồn điện: 220V / 50 Hz
Chiều dái cáp: 30 Mét
Trọng lượng: 17.5 kg
Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 40 x 15 x 28 cm [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: PA500
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  250/500 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  1000W
Nguồn điện: 220V / 50 Hz
Chiều dái cáp: 30 Mét
Trọng lượng: 17.5 kg
Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 40 x 15 x 28 cm

Máy tời treo PA500

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]2.480.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.600.000 VNĐ
Giá KM: 2.480.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

Thông số kỹ thuật
Model: PA600
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  300/600 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  1200W
Chiều dài cáp: 30 Mét
Bảo hành: 06 tháng
Trọng lượng: 17.5 kg[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: PA600
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  300/600 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  1200W
Chiều dài cáp: 30 Mét
Bảo hành: 06 tháng
Trọng lượng: 17.5 kg

Máy tời treo PA600

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]2.820.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.100.000 VNĐ
Giá KM: 2.820.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

Thông số kỹ thuật
Model: PA800
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  400/800 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  1300W
Chiều dài cáp: 30 Mét
Bảo hành: 06 tháng
Trọng lượng: 19.5 kg [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: PA800
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  400/800 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  1300W
Chiều dài cáp: 30 Mét
Bảo hành: 06 tháng
Trọng lượng: 19.5 kg

Máy tời treo PA800

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]3.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.400.000 VNĐ
Giá KM: 3.450.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: PA1000
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  500/1000 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  1600W
Nguồn điện: 220V / 50 Hz
Chiều dài cáp: 40 Mét
Trọng lượng: 32 kg
Kích thước: ( Dài x Rộng x Cao) 48 x 17.5 x 18.5 cm

Máy tời treo PA1000

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]3.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.900.000 VNĐ
Giá KM: 3.700.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

Thông số kỹ thuật
Model: PA1200
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  600/1200 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  1800W
Nguồn điện: 220V / 50Hz
Chiều dài cáp: 40 Mét
Trọng lượng: 33 kg
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: PA1200
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  600/1200 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  1800W
Nguồn điện: 220V / 50Hz
Chiều dài cáp: 40 Mét
Trọng lượng: 33 kg

Máy tời treo PA1200

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]5.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 6.400.000 VNĐ
Giá KM: 5.800.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: PA1200
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  600/1200 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Động cơ :  1800W
Nguồn điện: 220V / 50Hz
Chiều dài cáp: 40 Mét
Trọng lượng: 33 kg
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy tời treo  2 chiều PA1200

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]5.250.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.780.000 VNĐ
Giá KM: 5.250.000 VNĐ
Giá đã bao gồm thuế VAT 10%Bảo hành: 06 Tháng
Thông số kỹ thuật
Model: PA500-1000
Công suất: 3000 W
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  500/1000 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Nguồn điện: 220V / 50 Hz
Chiều dài cáp: 30 Mét
Trước khi sử dụng phải đổ thêm dầu cầu ô tô 0.25 lít
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: PA500-100
Công suất: 3000 W
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  500/1000 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Nguồn điện: 220V / 50 Hz
Chiều dài cáp: 30 Mét
Trước khi sử dụng phải đổ thêm dầu cầu ô tô 0.25 lít

Máy tời mặt đất PA 500-1000


Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68
[/mota]

[giaban]7.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 8.080.000 VNĐ
Giá KM: 7.350.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Thông số kỹ thuật
Model: PA750-1500
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  750/1500 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Nguồn điện: 380V / 50 Hz
Công suất: 2000W
Chiều dài cáp: 60 Mét
Trước khi sử dụng phải đổ thêm dầu cầu ô tô 0.25 lít
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: PA500-100
Tải trọng (1 móc, 2 móc) :  500/1000 kg
Chiều cao nâng hạ :  20/10 m/phút
Tốc độ nâng :  10/5 m/ phút
Nguồn điện: 380V / 50 Hz
Chiều dài cáp:60 Mét
Trước khi sử dụng phải đổ thêm dầu cầu ô tô 0.25 lít

Máy tời mặt đất PA 750-1500


Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68
[/mota]

[giaban]2.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.370.000 VNĐ
Giá KM: 2.150.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Con chạy dùng cho máy tời treo 1000 kg
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]7.680.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 8.430.000 VNĐ
Giá KM: 7.680.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

Thông số kỹ thuật
Tải trọng 1 móc: 750kg
Trọng tải 2 móc: 1500kg
Điện áp sử dụng: 380V
Công suất: 2.2 kw
Tốc độ nâng 1 móc: 16 mét/phút
Tốc độ nâng 2 móc: 8 mét/phút
Chiều dài cáp tiêu chuẩn:  100m
Quy cách cấp: Ø10
Bảo hành: 06 tháng
Trước khi sử dụng phải đổ thêm dầu cầu ô tô 0.25 lít
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Tải trọng 1 móc: 750kg
Trọng tải 2 móc: 1500kg
Điện áp sử dụng: 380V
Công suất: 2.2 kw
Tốc độ nâng 1 móc: 16 mét/phút
Tốc độ nâng 2 móc: 8 mét/phút
Chiều dài cáp tiêu chuẩn: 100m
Quy cách cấp: Ø10
Bảo hành: 06 tháng
Trước khi sử dụng phải đổ thêm dầu cầu ô tô 0.25 lít

Máy tời mặt đất KCD 750-1500 380V 100mLiên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]7.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 8.500.000 VNĐ
Giá KM: 7.350.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

Thông số kỹ thuật
Tải trọng 1 móc: 750kg
Trọng tải 2 móc: 1500kg
Điện áp sử dụng: 380V
Công suất: 2.2 kw
Tốc độ nâng 1 móc: 16 mét/phút
Tốc độ nâng 2 móc: 8 mét/phút
Chiều dài cáp tiêu chuẩn: 30m
Quy cách cấp: Ø10
Bảo hành: 06 tháng
Trước khi sử dụng phải đổ thêm dầu cầu ô tô 0.25 lít
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Tải trọng 1 móc: 750kg
Trọng tải 2 móc: 1500kg
Điện áp sử dụng: 380V
Công suất: 2.2 kw
Tốc độ nâng 1 móc: 16 mét/phút
Tốc độ nâng 2 móc: 8 mét/phút
Chiều dài cáp tiêu chuẩn: 30m
Quy cách cấp: Ø10
Bảo hành: 06 tháng
Trước khi sử dụng phải đổ thêm dầu cầu ô tô 0.25 lít

Máy tời mặt đất KCD 750-1500 380V


Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]14.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 15.500.000 VNĐ
Giá KM: 14.350.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng

Thông số kỹ thuật
Tải trọng 1 móc: 1000kg
Trọng tải 2 móc: 2000kg
Điện áp sử dụng: 380V
Công suất: 3.0 kw
Tốc độ nâng 1 móc: 16 mét/phút
Tốc độ nâng 2 móc: 8 mét/phút
Chiều dài cáp tiêu chuẩn: 60m
Quy cách cấp: Ø12
Bảo hành: 06 tháng
Trước khi sử dụng phải đổ thêm dầu cầu ô tô 0.25 lít
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Tải trọng 1 móc: 1000kg
Trọng tải 2 móc: 2000kg
Điện áp sử dụng: 380V
Công suất: 3.0 kw
Tốc độ nâng 1 móc: 16 mét/phút
Tốc độ nâng 2 móc: 8 mét/phút
Chiều dài cáp tiêu chuẩn: 60m
Quy cách cấp: Ø12
Bảo hành: 06 tháng
Trước khi sử dụng phải đổ thêm dầu cầu ô tô 0.25 lít

Máy tời mặt đất 1000-2000 * 380V * 60m


Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]1.430.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]NITTO    1 tấn 3 mét:    1.430.000 VNĐ
NITTO    1 tấn 5 mét:    1.610.000 VNĐ
NITTO    2 tấn 3 mét:    1.930.000 VNĐ
NITTO    2 tấn 5 mét:    2.100.000 VNĐ
NITTO    3 tấn 3 mét:    2.350.000 VNĐ
NITTO    3 tấn 5 mét:    2.930.000 VNĐ
NITTO    5 tấn 3 mét:    3.360.000 VNĐ
NITTO    5 tấn 5 mét:    4.130.000 VNĐ
NITTO   10 tấn 5 mét:   8.830.000 VNĐ
NITTO   20 tấn 5 mét: 22.630.000 VNĐ
Bảo hành: 03 tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Pa lăng xích lắc tay Nitto là sản phẩm dùng để nâng hạ hàng hóa 1 cách dễ dàng và nhẹ nhàng hơn giúp con người nâng cao hiệu quả và năng xuất làm việc, tiết kiệm nhân công và chi phí lao động .

Pa lăng xích kéo tay      NITTO        01 tấn đến 20 tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]1.470.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]NITTO   0.8 tấn 1.5 mét:    1.470.000 VNĐ
NITTO   1.0 tấn 1.5 mét:    1.650.000 VNĐ
NITTO   1.6 tấn 1.5 mét:    1.930.000 VNĐ
NITTO   2.0 tấn 1.5 mét:    2.320.000 VNĐ

Bảo hành: 03 tháng

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Pa lăng xích lắc tay Nitto là sản phẩm dùng để nâng hạ hàng hóa 1 cách dễ dàng và nhẹ nhàng hơn giúp con người nâng cao hiệu quả và năng xuất làm việc, tiết kiệm nhân công và chi phí lao động
Pa lăng xích lắc tay NITTO 0.8 tấn đến 2 tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


[/mota]

[giaban]2.590.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]VITAL    3 tấn 1.5 mét:    2.590.000 VNĐ
VITAL    6 tấn 1.5 mét:    3.990.000 VNĐ
Bảo hành: 03 tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Pa lăng xích lắc tay VITAL là sản phẩm dùng để nâng hạ hàng hóa 1 cách dễ dàng và nhẹ nhàng hơn giúp con người nâng cao hiệu quả và năng xuất làm việc, tiết kiệm nhân công và chi phí lao động

Pa lăng xích kéo tay VITAL 03 tấn đến 06 tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]4.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Pa lăng xích điện HUGO DHS1Tx5m   : 4.550.000 VNĐ
Pa lăng xích điện HUGO DHS2Tx5m   : 5.250.000 VNĐ
Pa lăng xích điện HUGO DHS3Tx5m   : 5.850.000 VNĐ
Pa lăng xích điện HUGO DHS5Tx5m   : 6.870.000 VNĐ
Pa lăng xích điện HUGO DHS10Tx5m : 9.500.000 VNĐ
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Nguồn điện: 380V - 50 Hz
Công suất: 500 - 750 W
Chiều dài cáp: 5m
Trọng lượng: 38 - 57 kg
Trọng tải nâng: 1 - 10 tấn
Bảo hành: 06 tháng

Pa lăng xích điện HUGO DHS 1 đến 10 tấn
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]7.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 8.400.000 VNĐ
Giá KM: 7.800.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GG-200
Trọng tải nâng hạ: 200 kg
Chiều dài cáp: 30 mét
Đường kính cáp: 6 mm
Công suất: 0.75 HP
Điện áp: 220 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 12 - 18 m/phút
Trọng lượng: 33 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GG-200
Trọng tải nâng hạ: 200 kg
Chiều dài cáp: 30 mét
Đường kính cáp: 6 mm
Công suất: 0.75 HP
Điện áp: 220 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 12 - 18 m/phút
Trọng lượng: 33 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan

Máy tời điện KIO Winch Đài Loan GG-200
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]8.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 9.000.000 VNĐ
Giá KM: 8.200.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GG-300
Trọng tải nâng hạ: 300 kg
Chiều dài cáp: 30 mét
Đường kính cáp: 6 mm
Công suất: 1.5 HP
Điện áp: 220 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 12 - 18 m/phút
Trọng lượng: 36 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GG-300
Trọng tải nâng hạ: 300 kg
Chiều dài cáp: 30 mét
Đường kính cáp: 6 mm
Công suất: 1.5 HP
Điện áp: 220 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 12 - 18 m/phút
Trọng lượng: 36 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan

Máy tời điện KIO Winch Đài Loan GG-300
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]8.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 9.500.000 VNĐ
Giá KM: 8.700.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GG-300L
Trọng tải nâng hạ: 300 kg
Chiều dài cáp: 30 mét
Đường kính cáp: 7 mm
Công suất: 1.5 HP
Điện áp: 220 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 12 - 18 m/phút
Trọng lượng: 38 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GG-300L
Trọng tải nâng hạ: 300 kg
Chiều dài cáp: 30 mét
Đường kính cáp: 7 mm
Công suất: 1.5 HP
Điện áp: 220 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 12 - 18 m/phút
Trọng lượng: 38 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan

Máy tời điện KIO Winch Đài Loan GG-300L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]16.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 18.500.000 VNĐ
Giá KM: 16.900.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GG-500
Trọng tải nâng hạ: 500 kg
Chiều dài cáp: 30 mét
Đường kính cáp: 8 mm
Công suất: 2.0 HP
Điện áp: 220 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 18 - 25 m/phút
Trọng lượng:65 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GG-500
Trọng tải nâng hạ: 500 kg
Chiều dài cáp: 30 mét
Đường kính cáp: 8 mm
Công suất: 2.0 HP
Điện áp: 220 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 18 - 25 m/phút
Trọng lượng:65 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan

Máy tời KIO Winch Đài Loan GG-500
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]18.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 20.000.000 VNĐ
Giá KM: 18.200.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GG-500L
Trọng tải nâng hạ: 500 kg
Chiều dài cáp: 50 mét
Đường kính cáp: 8 mm
Công suất: 2.0 HP
Điện áp: 220 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 18 - 25 m/phút
Trọng lượng:68 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GG-500L
Trọng tải nâng hạ: 500 kg
Chiều dài cáp: 50 mét
Đường kính cáp: 8 mm
Công suất: 2.0 HP
Điện áp: 220 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 18 - 25 m/phút
Trọng lượng:68 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan

Máy tời KIO Winch Đài Loan GG-500L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]48.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 52.800.000 VNĐ
Giá KM: 48.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GG-1000
Trọng tải nâng hạ: 1000 kg
Chiều dài cáp: 60 mét
Đường kính cáp: 10 mm
Công suất: 5.0 HP
Điện áp: 380 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 18 - 23 m/phút
Trọng lượng: 240 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GG-1000
Trọng tải nâng hạ: 1000 kg
Chiều dài cáp: 60 mét
Đường kính cáp: 10 mm
Công suất: 5.0 HP
Điện áp: 380 V - 50 Hz
Tôc độ nâng: 18 - 23 m/phút
Trọng lượng: 240 Kg
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: Đài Loan

Máy tời KIO Winch Đài Loan GG-1000
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]