Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]6.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 7.480.000 VNĐ
Giá KM: 6.350.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 380L
Tốc độ quay: 26 vòng/phút
Năng xuất trộn: 3 - 4 m3/h
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy trộn bê tông  380L không động cơ

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]8.2500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 9.400.000 VNĐ
Giá KM: 8.250.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 380L
Tốc độ quay: 26 vòng/phút
Năng xuất trộn: 3 - 4 m3/h
Động cơ: 2.2 KW Trường Mạnh
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy trộn bê tông  380L động cơ 2.2KW

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]11.920.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 13.900.000 VNĐ
Giá KM: 11.920.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 380L
Tốc độ quay: 26 vòng/phút
Năng xuất trộn: 3 - 4 m3/h
Đầu nổ: HonDa GX160
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy trộn bê tông  380L đầu nổ HonDa GX160
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]

[giaban]11.480.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 13.400.000 VNĐ
Giá KM: 11.480.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 380L
Tốc độ quay: 26 vòng/phút
Năng xuất trộn: 3 - 4 m3/h
Đầu nổ: Robin EX17
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy trộn bê tông  380L đầu nổ Robin EX17
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

[/mota]