Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]74.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 81.390.00 VNĐ
Giá KM: 74.550.000 VNĐ

[giaban]14.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

[giaban]18.250.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

[giaban]37.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

[giaban]2.370.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.660.000 VNĐ
Giá KM: 2.370.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Khả năng uốn sắt: 10 - 22

[/tomtat] [mota]
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]14.480.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 16.660.000 VNĐ
Giá KM: 14.480.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GQ 40
Đường kính thép (mm):
Thép tròn: 6 - 28
Thép nghiêng: 70x15
Thép vuông: 28x28
Thép góc: 40x40
Công suất động cơ (kW): 2.2
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 390
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GQ 40
Đường kính thép (mm):
Thép tròn: 6 - 28
Thép nghiêng: 70x15
Thép vuông: 28x28
Thép góc: 40x40
Công suất động cơ (kW): 2.2
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 390
Bảo hành: 06 tháng

Máy cắt sắt GQ45 Tường Vân
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]18.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 20.760.000 VNĐ
Giá KM: 18.200.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GQ 45
Đường kính thép (mm):: 6 - 32
Công suất động cơ (kW): 3.0
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 450
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GQ 45
Đường kính thép (mm):: 6 - 32
Công suất động cơ (kW): 3.0
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 450
Bảo hành: 06 tháng

Máy cắt sắt GQ45 Tường Vân
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]23.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 25.760.000 VNĐ
Giá KM: 23.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GQ 50
Đường kính thép (mm):
Thép tròn: 6 - 50
Thép nghiêng: 85x16
Thép vuông: 40x40
Thép góc: 63x63
Công suất động cơ (kW): 4.0
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 640
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GQ 50
Đường kính thép (mm):
Thép tròn: 6 - 50
Thép nghiêng: 85x16
Thép vuông: 40x40
Thép góc: 63x63
Công suất động cơ (kW): 4.0
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 640
Bảo hành: 06 tháng

Máy cắt sắt GQ50 Tường Vân
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]9.680.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 11.450.000 VNĐ
Giá KM: 9.680.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GW 40
Đường kính thép (mm):
Thép tròn: 6 - 28
Thép nghiêng: 70x15
Thép vuông: 28x28
Thép góc: 40x40
Công suất động cơ (kW): 2.2
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 350
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GW 40
Đường kính thép (mm):
Thép tròn: 6 - 28
Thép nghiêng: 70x15
Thép vuông: 28x28
Thép góc: 40x40
Công suất động cơ (kW): 2.2
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 350
Bảo hành: 06 tháng

Máy uốn sắt GW40 Tường Vân
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]14.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 16.860.000 VNĐ
Giá KM: 14.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GW 45
Đường kính thép (mm): 6 - 32
Công suất động cơ (kW): 3.0
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 390
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GW 45
Đường kính thép (mm): 6 - 32
Công suất động cơ (kW): 3.0
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 390
Bảo hành: 06 tháng

Máy uốn sắt GW45 Tường Vân
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]19.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 21.740.000 VNĐ
Giá KM: 19.200.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Model: GW 50
Đường kính thép (mm):
Thép tròn: 6 - 50
Thép nghiêng: 85x16
Thép vuông: 40x40
Thép góc: 63x63
Công suất động cơ (kW): 4.0
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 500
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: GW 50
Đường kính thép (mm):
Thép tròn: 6 - 50
Thép nghiêng: 85x16
Thép vuông: 40x40
Thép góc: 63x63
Công suất động cơ (kW): 4.0
Điện áp (V): 380
Trọng lượng (kg): 500
Bảo hành: 06 tháng

Máy uốn sắt GW50 Tường Vân
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]2.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.530.000 VNĐ
Giá KM: 2.300.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính sắt duỗi : Ø8 – Ø10 mm
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]
Máy duỗi sắt Hồng Ký không Motor
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi![/mota]

[giaban]4.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.480.000 VNĐ
Giá KM: 4.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện thế vào : 220V
Đường kính sắt duỗi : Ø8 – Ø10 mm
Motor 1.0 HP - 4P
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]
Máy duỗi sắt Hồng Ký 1.0HP - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.875.000 VNĐ
Giá KM: 4.450.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện thế vào : 220V
Đường kính sắt duỗi : Ø8 – Ø10 mm
Motor 1.5 HP - 4P
Bảo hành: 01 Năm


[/tomtat] [mota]
Máy duỗi sắt Hồng Ký 1.5HP - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]