Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]4.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 4.960.000 VNĐ
Giá KM: 4.550.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 36V - 2.0Ah ( 02 pin)
Khả năng khoan:
Bê tông: 28mm
Sắt: 13mm
Gỗ: 30mm
Tốc độ không tải: 0 - 4.800 vòng/phút
Lực xiết: 3J
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.870.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.360.000 VNĐ
Giá KM: 2.870.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 18V - 4.0Ah ( 02 pin)
Kích thước bộ khẩu: 12.7 mm
Kích cỡ bu lông: M6 - M20
Tốc độ không tải: 0 - 3.000 vòng/phút
Lực xiết: 330 N/M
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy vặn ốc dùng pin Sencan D512001
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.860.000 VNĐ
Giá KM: 3.550.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 18V - 4.0 Ah ( 02 pin)
Đường kính đĩa mài: 100 mm
Tốc độ không tải: 8.500 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]570.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 660.000 VNĐ
Giá KM: 570.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 230 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 6 mm
Tốc độ không tải: 0 - 3.000 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan vặn vít Sencan 530603
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]720.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 850.000 VNĐ
Giá KM: 720.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 710 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 10 mm
Tốc độ không tải: 0 - 2.800 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan vặn vít Sencan 531015
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[[giaban]680.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 750.000 VNĐ
Giá KM: 680.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 500 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 10 mm
Tốc độ không tải: 0 - 2.000 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan vặn vít Sencan 531011
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]620.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 750.000 VNĐ
Giá KM: 620.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 500 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 10 mm
Tốc độ không tải: 0 - 2.000 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan vặn vít Sencan 531027
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]580.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 650.000 VNĐ
Giá KM: 580.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 350 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 10 mm
Tốc độ không tải: 0 - 1.850 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan vặn vít Sencan 531029
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 850.000 VNĐ
Giá KM: 750.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 600 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 13 mm
Tốc độ không tải: 2.900 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan vặn vít Sencan 521309
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]620.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 720.000 VNĐ
Giá KM: 620.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 400 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 13 mm
Tốc độ không tải: 0 - 2.800 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan vặn vít Sencan 521302
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]680.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 750.000 VNĐ
Giá KM: 680.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 710 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 13 mm
Tốc độ không tải: 0 - 1.100 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan vặn vít Sencan 531306
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.250.000 VNĐ
Giá KM: 1.150.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 700 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 23 mm
Tốc độ không tải: 750 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan cầm tay Sencan 531601
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.850.000 VNĐ
Giá KM: 1.550.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1.750 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 13 mm
Tốc độ không tải: 650 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan cầm tay Sencan 532301
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.650.000 VNĐ
Giá KM: 1.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Máy khoan bê tông 03 chức năng
Đường kính mũi: 26 mm
Tốc độ không tải: 0 - 4.800 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan bê tông Sencan 722403
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.750.000 VNĐ
Giá KM: 1.450.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 850 W
Máy khoan 03 chức năng
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 26 mm
Tốc độ không tải: 0 -  1.100 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan bê tông Sencan 722615
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.670.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.850.000 VNĐ
Giá KM: 1.670.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 710 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 26 mm
Tốc độ không tải: 900 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan đục  Sencan 722609
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.750.000 VNĐ
Giá KM: 1.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 710 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 26 mm
Tốc độ không tải: 850 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan đục  Sencan 722618
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.250.000 VNĐ
Giá KM: 1.100.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 12V
Đường kính mũi: 10 mm
Tốc độ không tải: 0-350/1350 vòng/phút
Lực xiết: 34 N/m
Thời gian sạc nhanh: 45 phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan pin Sencan D511210
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]920.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.100.000 VNĐ
Giá KM: 920.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 12V
Đường kính mũi: 10 mm
Tốc độ không tải: 0-350/1350 vòng/phút
Lực xiết: 34 N/m
Thời gian sạc: 60 phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Máy khoan pin Sencan D511210
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.250.000 VNĐ
Giá KM: 2.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1100 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính mũi: 17 mm
Tốc độ không tải: 2.900 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]