Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]27.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 29.400.000 VNĐ
Giá KM: 27.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Động cơ HonDa GX390
Chiều sâu cắt tối đa: 120 - 180 mm
Đường kính lưỡi: 300mm - 450 mm
Trọng lượng: 150 kg
Xuất sứ: Hàn Quốc
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

 Máy cắt bê tông JCC-16 HonDa GX390
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi![/mota]

[giaban]27.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 29.600.000 VNĐ
Giá KM: 27.100.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Động cơ RoBin  EX27  7.0HP
Chiều sâu cắt tối đa: 120 - 180 mm
Đường kính lưỡi: 300mm - 450 mm
Trọng lượng: 150 kg
Xuất sứ: Hàn Quốc
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

 Máy cắt bê tông JCC-16 RoBin EX27
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi![/mota]

[giaban]13.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 14.600.000 VNĐ
Giá KM: 13.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Chiều sâu cắt tối đa: 120 - 180 mm
Đường kính lưỡi: 300mm - 450 mm
Trọng lượng: 150 kg
Xuất sứ: Hàn Quốc
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt bê tông Việt Nam KC-12 không đầu nổ
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi![/mota]

[giaban]19.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 21.900.000 VNĐ
Giá KM: 19.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Động cơ Robin EX27
Chiều sâu cắt tối đa: 120 mm
Đường kính lưỡi: 250mm - 300 mm
Kích thước: 1220x610x1020
Trọng lượng: 108 kg
Xuất sứ: Việt Nam
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt bê tông Việt Nam KC-12 Robin EX27
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]19.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 22.100.000 VNĐ
Giá KM: 19.900.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Động cơ HonDa GX390
Chiều sâu cắt tối đa: 140 mm
Đường kính lưỡi: 300mm - 400 mm
Kích thước: 1330x580x1000
Trọng lượng: 140 kg
Xuất sứ: Việt Nam
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt bê tông Việt Nam KC-16 HonDa GX390
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]5.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.200.000 VNĐ
Giá KM: 5.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Chiều sâu cắt tối đa: 120 mm
Đường kính lưỡi: 250mm - 300 mm
Kích thước: 1220x610x1020
Trọng lượng: 108 kg
Xuất sứ: Việt Nam
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt bê tông Việt Nam KC-12 không đầu nổ
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]6.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 8.100.000 VNĐ
Giá KM: 6.900.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Chiều sâu cắt tối đa: 140 mm
Đường kính lưỡi: 300mm - 400 mm
Kích thước: 1330x580x1000
Trọng lượng: 140 kg
Xuất sứ: Việt Nam
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt bê tông Việt Nam KC-16 không đầu nổ
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]8.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 9.020.000 VNĐ
Giá KM: 8.100.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Chiều sâu cắt tối đa: 180 mm
Đường kính lưỡi: 350mm - 500 mm
Kích thước: 1330x620x1050
Trọng lượng: 180 kg
Xuất sứ: Việt Nam
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt bê tông Việt Nam KC-20 không đầu nổ
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]