Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]2.990.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.300.000 VNĐ
Giá KM: 2.990.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LS-2
Công suất: 2.0 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LS-2
Công suất: 2.0 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 2.0Kw - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]3.180.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.500.000 VNĐ
Giá KM: 3.180.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LS-3
Công suất: 3.0 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LS-3
Công suất: 3.0 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 20Kw - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.680.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 5.200.000 VNĐ
Giá KM: 4.680.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LS-4
Công suất: 4.0 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LS-4
Công suất: 4.0 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 4.0Kw - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]5.460.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 6.000.000 VNĐ
Giá KM: 5.460.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LS-5
Công suất: 5.0 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LS-5
Công suất: 5.0 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 5.0Kw - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]5.880.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 6.500.000 VNĐ
Giá KM: 5.880.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LS-7.5
Công suất: 7.5 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LS-7.5
Công suất: 7.5 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 7.5Kw - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]6.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 7.360.000 VNĐ
Giá KM: 6.650.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LS-10
Công suất: 10 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LS-10
Công suất: 10 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 20Kw - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]7.180.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 7.900.000 VNĐ
Giá KM: 7.180.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LS-12
Công suất: 12 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LS-12
Công suất: 12 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 20Kw - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]9.840.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 10.800.000 VNĐ
Giá KM: 9.840.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LS-15
Công suất: 15 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LS-15
Công suất: 15 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 15Kw - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]11.760.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 13.000.000 VNĐ
Giá KM: 11.760.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LS-20
Công suất: 20 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LS-20
Công suất: 20 Kw
Điện áp ra: 220V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 20Kw - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]5.620.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 6.170.000 VNĐ
Giá KM: 5.620.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LSC-5
Công suất: 5.0 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LSC-5
Công suất: 5.0 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 5.0Kw - 380V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]6.120.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 6.730.000 VNĐ
Giá KM: 6.120.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LSC-7.5
Công suất: 7.5 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LSC-7.5
Công suất: 7.5 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 7.5Kw - 380V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]7.020.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 7.750.000 VNĐ
Giá KM: 7.020.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LSC-10
Công suất: 10 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LSC-10
Công suất: 10 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 10Kw - 380V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]7.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 8.250.000 VNĐ
Giá KM: 7.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LSC-12
Công suất: 12 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LSC-12
Công suất: 12 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 12Kw - 380V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]10.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 11.220.000 VNĐ
Giá KM: 10.200.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LSC-15
Công suất: 15 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LSC-15
Công suất: 15 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 15Kw - 380V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]11.880.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 13.050.000 VNĐ
Giá KM: 11.800.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Model: LSC-20
Công suất: 20 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: LSC-20
Công suất: 20 Kw
Điện áp ra: 380V
Bảo hành: 06 tháng

Củ phát điện ASAKI 20Kw - 380V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]