Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 170.000 VNĐ
Giá KM: 150.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 2 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 80 mm
Nâng thấp nhât(mm): 148 mm
Nâng cao nhất(mm): 248 mm
Trọng lượng: 2.3 kg
Kích thủy lực 2 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]180.0000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 200.000 VNĐ
Giá KM: 180.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 4 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 110 mm
Nâng thấp nhât(mm): 180 mm
Nâng cao nhất(mm): 340 mm
Trọng lượng: 3.4 kg
Kích thủy lực 4 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]220.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 250.000 VNĐ
Giá KM: 220.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 10 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 110 mm
Nâng thấp nhât(mm): 180 mm
Nâng cao nhất(mm): 355 mm
Trọng lượng: 3.8 kg
Kích thủy lực 6 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]260.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 290.000 VNĐ
Giá KM: 260.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 8 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 125 mm
Nâng thấp nhât(mm): 200 mm
Nâng cao nhất(mm): 385 mm
Trọng lượng: 4.6 kg
Kích thủy lực 8 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 350.000 VNĐ
Giá KM: 300.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 10 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 120 mm
Nâng thấp nhât(mm): 225 mm
Nâng cao nhất(mm): 385 mm
Trọng lượng: 5.1 kg
Kích thủy lực 10 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]360.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 460.000 VNĐ
Giá KM: 360.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 12 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 125 mm
Nâng thấp nhât(mm): 210 mm
Nâng cao nhất(mm): 395 mm
Trọng lượng: 6.5 kg
Kích thủy lực 12 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]440.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 480.000 VNĐ
Giá KM: 440.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 16 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 140 mm
Nâng thấp nhât(mm): 225 mm
Nâng cao nhất(mm): 425 mm
Trọng lượng: 7.3 kg
Kích thủy lực 16 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]480.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 580.000 VNĐ
Giá KM: 480.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 20 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 145mm
Nâng thấp nhât(mm): 235mm
Nâng cao nhất(mm): 440mm
Trọng lượng: 9.5 kg
Kích thủy lực 20 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 750.000 VNĐ
Giá KM: 650.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 32 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 150mm
Nâng thấp nhât(mm): 205 mm
Nâng cao nhất(mm): 455 mm
Trọng lượng: 12.5 kg
Kích thủy lực 32 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.370.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.500.000 VNĐ
Giá KM: 1.370.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 50 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 155 mm
Nâng thấp nhât(mm): 260 mm
Nâng cao nhất(mm): 415 mm
Trọng lượng: 19 kg
Kích thủy lực 50 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.200.000 VNĐ
Giá KM: 4.800.000 VNĐ
Bảo hành: 03 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Trọng lượng đẩy: 100 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 185mm
Nâng thấp nhât(mm): 285mm
Nâng cao nhất(mm): 450mm
Trọng lượng: 68kg
Kích thủy lực 100 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]