Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]520.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 700.000 VNĐ
Giá KM: 520.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính lưỡi cưa: 235mm
Công suất: 2.100w
Khả năng cắt sâu:
Cắt 90 độ: 85mm
Cắt 45 độ: 62.5mm
Tốc độ không tải: 4.500v/p
Trọng lượng: 8.1kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI GÓC KEN 9710 100 MM – 710W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]520.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 7100.000 VNĐ
Giá KM: 520.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính đá mài: 100mm
Ren trục : M10
Công suất : 670w
Tốc độ không tải: 11.000v/p
Trọng lượng: 1.4kg, công tắc trượt
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI GÓC KEN 9917B 670W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 805.000 VNĐ
Giá KM: 600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính đá mài: 100mm
Ren trục : M10
Công suất : 750w
Tốc độ không tải: 11.000v/p
Trọng lượng: 1.5kg, công tắc đuôi
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI GÓC KEN 9167S 750W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]830.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.000.000 VNĐ
Giá KM: 830.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính đá mài: 125mm
Ren trục : M14
Công suất : 860w
Tốc độ không tải: 10.000v/p
Trọng lượng: 1.9kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI GÓC KEN 9125 860W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.110.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.340.000 VNĐ
Giá KM: 1.110.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính đá mài: 125mm
Ren trục : M14
Công suất : 1.500w
Tốc độ không tải: 7.500v/p
Trọng lượng: 3.1kg, thân dài
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI GÓC KEN 9525 1500W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.350.000 VNĐ
Giá KM: 1.150.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính đá mài: 150mm
Ren trục : M14
Công suất : 1.500w
Tốc độ không tải: 7.500v/p
Trọng lượng: 3.1kg, thân dài
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI GÓC KEN 9550 1500W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.835.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.050.000 VNĐ
Giá KM: 1.835.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính đá mài: 180mm
Ren trục : M14
Công suất : 2.450w
Tốc độ không tải: 8.500v/p
Trọng lượng: 4.9kg, thân dài
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI GÓC KEN 9180S 2450W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.960.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.200.000 VNĐ
Giá KM: 1.960.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính đá mài: 230mm
Ren trục : M14
Công suất : 2.450w
Tốc độ không tải: 6.500v/p
Trọng lượng: 4.9kg, thân dài
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI GÓC KEN 9123S 2450W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.250.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.350.000 VNĐ
Giá KM: 1.250.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính đá mài: 125mm
Công suất : 950w
Tốc độ không tải: 5.000v/p
Trọng lượng: 3.2kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI THẲNG KEN 9725 950W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.285.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.350.000 VNĐ
Giá KM: 1.285.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính đá mài: 150mm
Công suất : 950w
Tốc độ không tải: 5000v/p
Trọng lượng: 4.8kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI THẲNG KEN 9750 950W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]780.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.000.000 VNĐ
Giá KM: 780.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính mũi mài: 6-25mm
Khả năng chấu bóp: 6mm
Công suất : 550w
Tốc độ không tải: 23.500v/p
Trọng lượng: 2.2kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]MÁY MÀI KHUÔN KEN 9025 550W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 890.000 VNĐ
Giá KM: 700.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính mũi mài: 6-50mm
Khả năng chấu bóp: 6mm
Công suất : 580w
Tốc độ không tải: 0-29.000v/p
Trọng lượng: 1.4kg
Nút điều chỉnh tốc độ
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI KHUÔN KEN 9050B 580W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 900.000 VNĐ
Giá KM: 700.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính mũi mài : 6-50mm
Khả năng chấu bóp : 6mm
Công suất : 580w
Tốc độ không tải : 0-29.000v/p
Trọng lượng : 1.4kg
Nút điều chỉnh tốc độ
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY MÀI KHUÔN KEN 9050 580W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.560.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.700.000 VNĐ
Giá KM: 1.560.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính đế: 180mm
Ren trục : M14
Công suất: 1.200w
Tốc độ không tải: 600 – 3.000v/p
Trọng lượng : 3.2kg
Nút điều chỉnh tốc độ
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY ĐÁNH BÓNG KEN 9518E 1200W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.410.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.600.000 VNĐ
Giá KM: 1.410.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện thế pin: 12V/2.5Ah
Lực siết tối đa: 30N.m
Đường kính mũi khoan:
– Khoan thép10mm,
– Khoan gỗ 25mm
Tốc độ không tải: 0 – 350/1.350v/p
Trọng lượng : 1kg, thời gian sạc: 50phút
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY KHOAN PIN KEN BL6212HB 12V-10MM
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.780.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.950.000 VNĐ
Giá KM: 2.780.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy siết bu lông 16mm
Điện thế pin: 20V/4.0Ah
Ốc tiêu chuẩn: M10-M16
Ốc đàn hồi cao: M10-M14
Cốt: 12.7mm (1/2″)
Tốc độ đập: 0 – 3.200l/p
Lực siết tối đa: 200N’m
Trọng lượng: 1.7kg, có đèn LED
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY SIẾT BU LÔNG PIN KEN BL6320D
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.120.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.350.000 VNĐ
Giá KM: 1.120.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy siết bu lông 16mm
Ốc tiêu chuẩn: M10-M16
Ốc đàn hồi cao: M10-M14
Cốt: 12.7mm (1/2″)
Tốc độ không tải : 1.800v/p
Công suất: 350w
Tốc độ đập: 2.150l/p
Trọng lượng: 2.5kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY SIẾT BU LÔNG KEN 6416 350W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]460.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 590.000 VNĐ
Giá KM: 460.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đầu cặp mũi khoan: 6.5mm
Công suất: 320w, trọng lượng 1.2kg
Khả năng khoan: – Thép: 6mm
– Nhôm: 10mm
– Gỗ: 13mm
Tốc độ không tải: 0- 4.000v/p
Nút điều chỉnh tốc độ
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY KHOAN SẮT KEN 6806ER 320W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]485.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 600.000 VNĐ
Giá KM: 485.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đầu cặp mũi khoan: 10mm
Công suất: 350w, trọng lượng 1.3kg
Khả năng khoan: – Thép: 10mm
– Nhôm: 13mm
– Gỗ: 20mm
Tốc độ không tải: 0- 3.000v/p
Nút điều chỉnh tốc độ
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY KHOAN SẮT KEN 6410ER 350W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 650.000 VNĐ
Giá KM: 500.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đầu cặp mũi khoan: 10mm
Công suất: 350w, trọng lượng 1.3kg
Khả năng khoan: – Thép: 10mm
– Nhôm: 13mm
– Gỗ: 20mm
Tốc độ không tải: 0 – 3.000v/p
Nút điều chỉnh tốc độ, đầu tự động
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY KHOAN SẮT KEN 6410JER 350W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.270.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.450.000 VNĐ
Giá KM: 1.270.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đầu cặp mũi khoan: 16mm
Công suất: 1.200w
Đường kính khoan tối đa: 130mm
Tốc độ không tải: 950v/p
Trọng lượng: 4.5kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY KHOAN SẮT KEN 6816NB 1200W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]710.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.050.000 VNĐ
Giá KM: 710.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đầu cặp mũi khoan: 13mm
Công suất: 580w, trọng lượng 2.0kg
Khả năng khoan:
– Tường: 13mm
– Thép: 10mm
– Gỗ: 25mm
Tốc độ không tải: 0 – 2.500v/p, đctđ
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]


MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC KEN 6913ERD 13MM – 580W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.240.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.400.000 VNĐ
Giá KM: 1.240.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy khoan bêtông SDS 20mm
Đường kính mũi khoan: – Betong: 20mm
– Thép: 13mm
– Gỗ: 30mm
Tốc độ không tải: 0-850v/p
Công suất: 500w, Lực đập: 2.3J
Tốc độ đập: 0 – 3.900l/p
Trọng lượng: 2.3kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY KHOAN BÚA KEN 2520E 20MM-500W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.630.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.850.000 VNĐ
Giá KM: 1.630.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy khoan bêtông:
3 chức năng SDS 26mm
Đường kính mũi khoan: – Betong: 26mm
– Thép: 13mm
– Gỗ: 30mm
Tốc độ không tải: 0-1200v/p
Công suất: 810w, Lực đập: 3J
Tốc độ đập: 0 – 4.000l/p
Trọng lượng: 2.7kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY KHOAN BÚA KEN 2526GER 810W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.270.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.450.000 VNĐ
Giá KM: 1.270.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy khoan bêtông SDS 26mm
Đường kính mũi khoan: – Betong: 26mm
– Thép: 13mm
– Gỗ: 30mm
Tốc độ không tải: 450v/p
Công suất: 750w, Lực đập: 3.5J
Tốc độ đập: 3.000l/p
Trọng lượng: 5.0kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY KHOAN BÚA KEN 2826BS 750W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.650.000 VNĐ
Giá KM: 1.150.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy khoan đục bêtông:
3 chức năng SDS 26mm
Đường kính mũi khoan: – Betong: 26mm
– Thép: 13mm
– Gỗ: 30mm
– Đục: 14mm
Tốc độ không tải: 450v/p
Công suất: 750w, Lực đập: 3.5J
Tốc độ đập: 3.000l/p, trọng lượng: 5.2kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY KHOAN BÚA KEN 2826GB 750W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 4.850.000 VNĐ
Giá KM: 4.500.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy khoan đục bêtông:
2 chức năng SDS MAX 38mm
Đường kính mũi khoan: – Betong: 38mm
– Đục: 17mm
Tốc độ không tải: 380v/p
Công suất: 1.060w, Lực đập: 9.0J
Tốc độ đập: 3.300l/p, trọng lượng: 5.7kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.325.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.550.000 VNĐ
Giá KM: 2.325.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy đục bêtông mũi lục giác 17mm
Đường kính mũi đục: 17mm
Công suất: 1.050w, Lực đập: 8J
Tốc độ đập: 2.900l/p,
Trọng lượng: 5.3kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY ĐỤC BETONG KEN 2810T 1050W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 5.200.000 VNĐ
Giá KM: 4.850.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy đục bêtông SDS MAX 17mm
Đường kính mũi đục: 17mm
Tốc độ không tải: 380v/p
Công suất: 1.500w, Lực đập: 17J
Tốc độ đập: 2.000l/p,
Trọng lượng: 10kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY ĐỤC BETONG KEN 2840 1500W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.820.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 4.140.000 VNĐ
Giá KM: 1.150.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy đục bêtông mũi lục giác 30mm
Đường kính mũi đục: 30mm
Công suất: 1.350w, Lực đập: 15J
Tốc độ đập: 1.400l/p,
Trọng lượng: 15kg
Bảo hành: 06 tháng

[/tomtat] [mota]

MÁY ĐỤC KEN 2865N 1350W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]