Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện


[giaban]850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 900.000 VNĐ
Giá KM: 850.000 VNĐ
Model: BPS-80
Công suất: 80 W
Cột áp (m): 3 - 4
Lưu lượng (m3/h): 1.3 - 2.4
Cỡ nòng (mm): 25
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

[giaban]1.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]

[giaban]1.260.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.400.000 VNĐ
Giá KM: 1.260.000 VNĐ

Model: BPS-100A
Công suất: 100 W
Cột áp (m): 4 - 6.5
Lưu lượng (m3/h): 2.4 - 4.2
Cỡ nòng (mm): 25
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng


[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm chìm APP BPS - 100A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.160.000 VNĐ
Giá KM: 1.050.000 VNĐ

Model: BPS-120
Công suất: 100 W
Cột áp (m): 4 - 6.5
Lưu lượng (m3/h): 2.4 - 4.2
Cỡ nòng (mm): 25
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng


[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm chìm APP BPS - 120

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.430.000 VNĐ
Giá KM: 1.300.000 VNĐ

Model: BPS-120A
Công suất: 100 W
Cột áp (m): 4 - 6.5
Lưu lượng (m3/h): 2.4 - 4.2
Cỡ nòng (mm): 25
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng


[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm chìm APP BPS - 120A

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.850.000 VNĐ
Giá KM: 1.600.000 VNĐ

Model: BPS-200S
Công suất: 200 W
Cột áp (m): 4 - 7
Lưu lượng (m3/h): 4.8 - 8.4
Cỡ nòng (mm): 32
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng


[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm chìm APP BPS - 200S

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.450.000 VNĐ
Giá KM: 1.300.000 VNĐ

Model: BPS-200D
Công suất: 200 W
Cột áp (m): 4 - 7
Lưu lượng (m3/h): 4.8 - 8.4
Cỡ nòng (mm): 32
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng


[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.850.000 VNĐ
Giá KM: 1.650.000 VNĐ

Model: BPS-200DA
Công suất: 200 W
Cột áp (m): 4 - 7
Lưu lượng (m3/h): 4.8 - 8.4
Cỡ nòng (mm): 32
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng


[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm chìm APP BPS - 200DA
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]2.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.550.000 VNĐ
Giá KM: 2.300.000 VNĐ

Model: BPS-300
Công suất: 300 W
Cột áp (m): 4 - 8
Lưu lượng (m3/h): 7.2 - 10.8
Cỡ nòng (mm): 40
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy bơm chìm APP BPS - 300

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.489.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.650.000 VNĐ
Giá KM: 2.489.000 VNĐ

Model: BPS-400
Công suất: 400 W
Cột áp (m): 6 - 9
Lưu lượng (m3/h): 7.2 - 14.4
Cỡ nòng (mm): 50
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm chìm App BPS-400
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.730.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.950.000 VNĐ
Giá KM: 2.730.000 VNĐ

Model: BPS-400A
Công suất: 400 W
Cột áp (m): 6 - 9
Lưu lượng (m3/h): 7.2 - 14.4
Cỡ nòng (mm): 50
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm chìm App BPS-400A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.240.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.650.000 VNĐ
Giá KM: 3.240.000 VNĐ

Model: MH-250
Công suất: 250 W
Cột áp (m): 4 - 6.5
Lưu lượng (m3/h): 6.9 - 14.4
Cỡ nòng (mm): 50 
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm chìm thân ngang App MH-250
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.840.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.250.000 VNĐ
Giá KM: 3.840.000 VNĐ


Model: MH-400
Công suất: 400 W
Cột áp (m): 6 - 8.5
Lưu lượng (m3/h): 7.8 - 19.2
Cỡ nòng (mm): 50
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm chìm thân ngang App MH-400
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.050.000 VNĐ
Giá KM: 4.300.000 VNĐ

Model: MH-750
Công suất: 750 W
Cột áp (m): 7 - 10.5
Lưu lượng (m3/h): 13.2 - 22.8
Cỡ nòng (mm): 50
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

 [/tomtat] [mota]

Máy bơm chìm thân ngang App MH-750
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi![/mota]

[giaban]1.150.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.550.000 VNĐ
Giá KM: 1.150.000 VNĐ

Model: TPS-50
Công suất: 80 W
Cột áp (m): 3 - 4
Lưu lượng (m3/h): 1.2 - 2.4
Cỡ nòng (mm): 20 
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước 24/24 App TPS-50
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.710.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.850.000 VNĐ
Giá KM: 1.710.000 VNĐ

Model: TPS-200
Công suất: 200 W
Cột áp (m): 4 - 7
Lưu lượng (m3/h): 4.8 - 8.4
Cỡ nòng (mm): 32
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước 24/24 App TPS-200
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]5.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.850.000 VNĐ
Giá KM: 5.100.000 VNĐ

Model: SW-120
Công suất: 900 W
Cột áp (m): 25
Lưu lượng (m3/h): 3.9
Cỡ nòng (mm): 42
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy bơm nước nóng App SW-120


Thông số kỹ thuật
Máy bơm được nước nóng 60 độ
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]5.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.550.000 VNĐ
Giá KM: 5.100.000 VNĐ

Model: SW-120S
Công suất: 900 W
Cột áp (m): 25
Lưu lượng (m3/h): 3.9
Cỡ nòng (mm): 42
Điện áp (v): 220/380V
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Máy bơm được nước nóng 100 độ và axit nhẹ
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]6.290.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.550.000 VNĐ
Giá KM: 6.290.000 VNĐ
Model: SW-250
Công suất: 1850 W
Cột áp (m): 25
Lưu lượng (m3/h): 10.8
Cỡ nòng (mm): 42 
Điện áp (v): 220
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 [/tomtat] [mota]


Máy bơm nước App SW-250

Thông số kỹ thuật
Bơm nước nóng 60 độ

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]7.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 7.950.000 VNĐ
Giá KM: 7.450.000 VNĐ
Model: SW-250S/SW-250ST
Công suất: 1850 W
Cột áp (m): 25
Lưu lượng (m3/h): 10.8
Cỡ nòng (mm): 42 
Điện áp (v): 220/380
Hãng sản xuất: APP
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 [/tomtat] [mota]


Máy bơm nước App SW-250S/SW-250ST

Thông số kỹ thuật
Bơm nước nóng 100 độ và Axit nhẹ

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]