Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.000.000 VNĐ
Giá KM: 900.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1200 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Độ sâu cắt: 30 mm
Tốc độ không tải: 12.000 vòng/phút
Trọng lượng: 3.1 kg
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt gạch DongCheng DZE 110

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]920.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.020.000 VNĐ
Giá KM: 920.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1200 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Độ sâu cắt: 30 mm
Tốc độ không tải: 13.000 vòng/phút
Trọng lượng: 3.1 kg
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt gạch DongCheng DZE 02-110

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.050.000 VNĐ
Giá KM: 950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1240 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Độ sâu cắt: 30 mm
Tốc độ không tải: 13.000 vòng/phút
Cắt góc nghiêng: 0 - 45 độ
Trọng lượng: 3.2 kg
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt gạch DongCheng DZE 04-110

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]980.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.080.000 VNĐ
Giá KM: 980.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1400 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Độ sâu cắt: 30 mm
Tốc độ không tải: 12.000 vòng/phút
Cắt góc nghiêng: 0 - 45 độ
Trọng lượng: 3.2 kg
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt gạch DongCheng DZE 05-110
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.850.000 VNĐ
Giá KM: 1.550.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1520 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cắt: 180 mm
Tốc độ không tải: 5000 vòng/phút
Chiều sâu cắt: 60 mm
Trọng lượng: 7 kg
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt gạch đá DongCheng DZE180
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.180.000 VNĐ
Giá KM: 2.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1800 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
Tốc độ không tải: 3.800 vòng/phút
Trọng lương: 16 kg
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt sắt DongCheng DJG02-355
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]2.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.500.000 VNĐ
Giá KM: 2.200.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2100 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
Tốc độ không tải: 3.900 vòng/phút
Trọng lương: 16.5 kg
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt sắt DongCheng DJG03-355
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]2.080.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.200.000 VNĐ
Giá KM: 2.080.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2000 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính lưỡi cắt: 355 mm
Tốc độ không tải: 3.800 vòng/phút
Trọng lương: 16 kg
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cắt sắt DongCheng DJG04-355
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]2.920.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.100.000 VNĐ
Giá KM: 2.920.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1.650 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính lưỡi : 255 mm
Tốc độ không tải: 4600 vòng/phút
Trọng lượng: 12 kg
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Sử dụng bền với độ chính xác cao và đa chức năng cắt.

Máy cắt nhôm DongCheng DJ255
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.250.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.450.000 VNĐ
Giá KM: 1.250.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 580 W
Nguồn điện: 220V -  50 Hz
Tốc độ không tải: 500 - 3100 vòng/phút
Chiều rộng bề mặt cắt: gỗ 85 mm -  Sắt 10 mm
Góc cắt: 0 - 45 độ
Trọng lượng: 2.7 kg
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cưa lọng DongCheng DMQ85
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.750.000 VNĐ
Giá KM: 1.100.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1100 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 5600 Vòng/phút
Độ sâu cắt: 64 mm
Góc cưa tối đa: 45 độ
Trọng lượng: 3.6 kg
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cưa đĩa DongCheng DM02-185

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.730.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.050.000 VNĐ
Giá KM: 1.730.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2000 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 4100 Vòng/phút
Độ sâu cắt: 84 mm
Góc cưa tối đa: 45 độ
Trọng lượng: 7.5 kg
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.880.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.950.000 VNĐ
Giá KM: 1.880.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1300 W
Nguồn điện: 220V - 50Hz
Tốc độ không tải: 400 vòng/phút
Chiều dài lam: 405 mm
Trọng lượng: 5.6 kg
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy cưa xích DongCheng DM02-405
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.520.000 VNĐ
Giá KM: 2.200.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874
 

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Điện áp: 220V/ 50Hz

Công suất: 1400W

Tốc độ không tải: 7000 V/P

Trọng lượng: 5,7 kg

Kích thước đường cắt: Rộng x dài = 32x30mm

Đường kính đĩa: 156mm

Máy cắt tường 2 lưỡi DongCheng Z1R-FF02-150
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]