Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]1.620.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.760.000 VNĐ
Giá KM: 1.620.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cắt đá Makita 4100 NH3 110mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1.275W
Đường kính lưỡi: 110mm (4-3/8")
Tốc độ không tải: 1300
Kích thước(LxWxH): 238x211x169mm
(9-3/8" x 8-5/16" x 6-5/8")
Trọng lượng tịnh: 2.9kg (6.6lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2)

Máy cắt đá Makita 4100NH3 110mm

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.990.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.200.000 VNĐ
Giá KM: 1.990.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cắt đá Makita 4100 NH 110mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,300W
Cắt tối đa 34mm (1-5/16")
Đường kính lưỡi: 110mm (4-3/8")
Tốc độ không tải: 13,000
Tổng chiều dài: 234mm (9-1/4")
Trọng lượng tịnh: 2.9kg (6.5lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cắt đá Makita 4100NH 110mm
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.180.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.300.000 VNĐ
Giá KM: 2.180.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cắt đá Makita 4100 NH2 110mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,400W
Đường kính lưỡi: 110mm (4-3/8")
Tốc độ không tải: 1200
Kích thước(LxWxH): 238x211x169mm
(9-3/8" x 8-5/16" x 6-5/8")
Trọng lượng tịnh: 3.0kg (6.6lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2)

Máy cắt đa Makita 4100NH2 110mm
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.400.000 VNĐ
Giá KM: 4.050.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy cắt đá Makita 4100 NB 110mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 860W
Cắt tối đa 34mm (1-5/16")
Đường kính lưỡi: 110mm (4-3/8")
Tốc độ không tải: 11,000
Tổng chiều dài: 218mm (8-5/8")
Trọng lượng tịnh: 2.8kg (6.1lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cắt đá Makita 4100NB 110mm
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]9.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 10.200.000 VNĐ
Giá KM: 9.700.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cắt đá Makita 4107 R 180mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,400W
Cắt tối đa 60mm (2-3/8")
Đường kính lưỡi: 180mm (7-1/8")
Tốc độ không tải: 5,000
Tổng chiều dài: 370mm (14-9/16")
Trọng lượng tịnh: 6.6kg (14.5lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cắt đá Makita 4107R 180mm
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]13.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 15.000.000 VNĐ
Giá KM: 13.350.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy cắt đá Makita 4112 HS 305mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,400W
Cắt tối đa 100mm (4")
Đường kính lưỡi: 305mm (12")
Tốc độ không tải: 5,000
Tổng chiều dài: 648mm (25-1/2")
Trọng lượng tịnh: 11.4kg (25.2lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cắt đá Makita 4112HS 305mm
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]12.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 13.500.000 VNĐ
Giá KM: 12.950.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cắt đá Makita 4114 S 355mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,400W
Thông số kỹ thuật
Cắt tối đa 125mm (5")
Đường kính lưỡi mài: 355mm (14")
Đường kính lỗ: 25.4mm (1")
Tốc độ không tải: 3,500
Kích thước: 673 x 240 x 329mm
(26-1/2" x 9-1/2" x 13")
Trọng lượng tịnh: 10.8kg (23.9lbs)
Dây dẫn điện:2.5m (8.2ft
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cắt đá Makita 4114S 355mm
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.380.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.600.000 VNĐ
Giá KM: 2.380.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cưa đĩa Makita 5806 B 185mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,050W
Khả năng cắt tối đa
góc thẳng 0 độ: 66mm (2-5/8")
góc nghiêng 45 độ: 44mm (1-11/16")
Đường kính lưỡi: 185mm (7-1/4")
Tốc độ không tải: 4,700
Tổng chiều dài: 282mm (11-1/8")
Trọng lượng tịnh: 3.4kg (7.5lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa đĩa Makita 5806B 185mm
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]3.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.290.000 VNĐ
Giá KM: 3.000.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cưa đĩa Makita N 5900 B 235mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,000W
Khả năng cắt tối đa
góc thẳng 0 độ: 85mm (3-3/8")
góc nghiêng 45 độ: 60mm (2-3/8")
góc nghiêng 50 độ: 53mm (2-1/16")
Đường kính lưỡi: 235mm (9-1/4")
Tốc độ không tải: 4,100
Tổng chiều dài: 380mm (15")
Trọng lượng tịnh: 7.2kg (15.9 lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa đĩa Makita N5900B 235mm
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]9.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 10.000.000 VNĐ
Giá KM: 9.500.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cưa đĩa Makita 5201 N 260mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,750W
Khả năng cắt tối đa
góc thẳng 0 độ 97mm (3-3/4")
góc nghiêng 45 độ 64mm (2-1/2")
Đường kính lưỡi: 260mm (10-1/4")
Tốc độ không tải: 3,700
Tổng chiều dài: 445mm (17-1/2")
Trọng lượng tịnh: 8.0kg (17.5lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa đĩa Makita 5201N
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]10.860.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 11.500.000 VNĐ
Giá KM: 10.860.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy cưa đĩa Makita 5103 N 350mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,750W
Khả năng cắt tối đa
góc thẳng 0 độ 128mm (5")
góc nghiêng 45 độ 91mm (3-5/8")
Đường kính lưỡi: 335mm (13-1/8")
Tốc độ không tải: 2,900
Tổng chiều dài: 505mm (19-7/8")
Trọng lượng tịnh: 10.6kg (23.4lbs)
Dây dẫn điện: 5.0m (16.4ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa đĩa Makita 5103N 350mm
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.410.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.590.000 VNĐ
Giá KM: 1.410.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất: 450W
Thông số kỹ thuật
gỗ 65mm (2-9/16")
thép 6mm (1/4")
Độ xọc: 18mm (11/16")
Độ xọc / Phút: 3,100 :
Tốc độ không tải: 3,100
Kích thước: 224 x 77 x 197mm
(8-7/8" x 3" x 7-3/4")
Trọng lượng tịnh: 1.9kg (4.2lbs)
Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa long Makita 4326 450W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.430.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.610.000 VNĐ
Giá KM: 1.430.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất: 450W
Thông số kỹ thuật
gỗ 65mm (2-9/16")
thép 6mm (1/4")
Độ xọc: 18mm (11/16")
Độ xọc / Phút: 500 - 3,100 :
Tốc độ không tải: 3,100
Kích thước: 224 x 77 x 197mm
(8-7/8" x 3" x 7-3/4")
Trọng lượng tịnh: 1.9kg (4.2lbs)
Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa lọng Makita 4327 450W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.530.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.700.000 VNĐ
Giá KM: 1.530.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất: 450W
Thông số kỹ thuật
gỗ 65mm (2-9/16")
thép 6mm (1/4")
Độ xọc: 18mm (11/16")
Độ xọc / Phút: 500 - 3,100
Tốc độ không tải: 3,100
Kích thước: 217x77x197mm
(8-1/2"x3"x7-3/4")
Trọng lượng tịnh: 1.8kg (4.0lbs)
Dây dẫn điện: 2.0m (6.6ft)
Bảo hành: 06 ThángMáy cưa lọng Makita 4328 450W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.420.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.700.000 VNĐ
Giá KM: 3.420.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cưa lọng Makita 4350 CT 720W
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720W
Thông số kỹ thuật
gỗ 135mm (5-5/16")
thép 10mm (3/8")
Độ xọc: 26mm (1")
Độ xọc / phút: 800 - 2,800
Kích thước: 236 x 73 x 207mm
(9-1/4" x 2-7/8" x 8-1/8")
Trọng lượng tịnh: 2.6kg (5.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa lọng Makita 4350CT 720W
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]5.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.300.000 VNĐ
Giá KM: 5.900.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874
 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Công suất: 600W
Thông số kỹ thuật
gỗ 135mm (5-5/16")
thép 10mm (3/8")
Độ xọc: 26mm (1")
Độ xọc / phút: 500-3,000
Tổng chiều dài: 249mm (9-3/4")
Trọng lượng tịnh: 2.3kg (5.1lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa lọng Makita 4304

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.600.000 VNĐ
Giá KM: 2.400.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cưa lọng Makita JV 0600 K
Thông số kỹ thuật
Công suất: 650W
Thông số kỹ thuật
Gỗ: 90mm 3-1/2 ")
Thép: 10mm (3/8")
Độ xọc: 23mm (7/8")
Độ xọc / phút: 500-3,100
Kích thước: 236x77x 199mm
(9-1/4"x3"x7-7/8")
Trọng lượng tịnh: 2.4kg (5.2lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy cưa lọng Makita JV0600K
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]2.920.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.290.000 VNĐ
Giá KM: 2.920.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874


[/tomtat] [mota]Máy cưa kiếm Makita JR 3050 T
Thông số kỹ thuật
Công suất : 1,010 W
Thông số kỹ thuật : Ống 90 mm
                                 Gỗ 90 mm
Độ xọc                            28 mm
Độ xọc / phút :  0-2,800
Kích thước:  452 x 97 x 170 mm
Trọng lượng tịnh:  3.3 kg
Dây dẫn điện:  2.5 m
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa kiếm Makita JR3050T
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.480.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.850.000 VNĐ
Giá KM: 4.480.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy cưa kiếm Makita JR 3060 T
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,250 W
Thông số kỹ thuật : Ống 130 mm

                                Gỗ 255 mm
Độ xọc: 32 mm
Độ xọc / phút : 0-2,800
Kích thước:  485 x 99 x 181 mm
Trọng lượng tịnh: 4.4kg
Dây dẫn điện:   2.5m
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa kiếm Makita JR3060T
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]5.070.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.690.000 VNĐ
Giá KM: 5.070.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy cưa kiếm Makita JR 3070 CT
Thông số kỹ thuật
Công suất : 1,510 W
Thông số kỹ thuật
Ống 130mm
Gỗ 255mm
Độ xọc:  32mm
Độ xọc / phút :   0-2,800
Kích thước:  485 x 99 x 181mm
Trọng lượng tịnh:  4.6kg
Dây dẫn điện :   2.5m
Bảo hành: 06 Tháng

Máy cưa kiếm Makita JR3070CT
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]