Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]2.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.640.000 VNĐ
Giá KM: 2.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính lưỡi cắt: Ø350 mm
Bảo hành: 01 Năm
[/tomtat] [mota]

Khung cắt sắt Hồng Ký không Motor HKCF
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.940.000 VNĐ
Giá KM: 4.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính lưỡi cắt: Ø350 mm
Motor: 2HP – 220V
Tốc độ cắt: 2800v/p
Trọng lượng: 71 kg
Bảo hành: 01 Năm
[/tomtat] [mota]

Khung cắt sắt không Motor
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.335.000 VNĐ
Giá KM: 4.850.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính lưỡi cắt: Ø350 mm
Motor: 3HP – 220V
Tốc độ cắt: 2800v/p
Trọng lượng: 71 kg
Bảo hành: 01 Năm
[/tomtat] [mota]

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF312
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.335.000 VNĐ
Giá KM: 4.850.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Đường kính lưỡi cắt: Ø350 mm
Motor: 3HP – 380V
Tốc độ cắt: 2800v/p
Trọng lượng: 71 kg
Bảo hành: 01 Năm
[/tomtat] [mota]

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]5.250.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.775.000 VNĐ
Giá KM: 5.250.000 VNĐ
Thông só kỹ thuật
Đường kính lưỡi cắt: Ø350 mm
Motor: 5HP – 380V
Tốc độ cắt: 2800v/p
Trọng lượng: 75 kg 
Bảo hành: 01 năm
[/tomtat] [mota]

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]