Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]1.890.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:2.030.000 VNĐ
Giá KM: 1.890.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 5.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 180 A
Điện áp ra: 50 – 76 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 5.0 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 3.2
Bảo hành: 18 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn điện LG welder MMA180
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:2.230.000 VNĐ
Giá KM: 1.950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 6.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 60 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 5.0 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 3.2
Bảo hành: 18 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn điện LG welder MMA200
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:3.330.000 VNĐ
Giá KM: 2.950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 6.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 76 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 7.0 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 3.2
Bảo hành: 18 tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn điện LG welder ARC200 Supper
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc:2.930.000 VNĐ
Giá KM: 2.750.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 6.0 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 76 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 5.5 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 3.2
Bảo hành: 18 tháng
 [/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.880.000 VNĐ
Giá KM: 3.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 7.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 70 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 10 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 4.0
Bảo hành: 18 tháng
 [/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.555.000 VNĐ
Giá KM: 4.100.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 6.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 56 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 10 Kg
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4
Bảo hành: 18 tháng
[/tomtat] [mota]

Máy hàn Tig Lg welder TIG 210
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.700.000 VNĐ
Giá KM: 4.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào : 1 pha 220V ± 15%
Công suất đầu ra: 5.5 KVA
Dòng điện ra: 20 - 260A
Điện áp ra: 65 - 76V
Hiệu suất : 60%
Trọng lượng: 10 Kg
Sử dụng que hàn: 1.6 - 5.0mm
Bảo hanh: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn điện LG welder ARC 260

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 4.955.000 VNĐ
Giá KM: 4.500.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 6.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 56 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 10 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 3.2
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4
Bảo hành: 18 tháng
 [/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]6.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.700.000 VNĐ
Giá KM: 6.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào : 1 pha 220V ± 15%
Công suất đầu ra: 5.5 KVA
Dòng điện ra: 20 - 280A
Điện áp ra: 65 - 76V
Hiệu suất : 60%
Trọng lượng: 10 Kg
Sử dụng que hàn: 1.6 - 5.0mm
Bảo hanh: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn LG welder MMA 280
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]9.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 9.900.000 VNĐ
Giá KM: 9.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 26V
Cường độ ra: 50 – 210 A
Điện áp ra: 60 V
Hiệu suất: 70 %
Trọng lượng: 16 Kg
Dây hàn : 0.8 - 1.0 mm
Bảo hành: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]13.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 14.900.000 VNĐ
Giá KM: 13.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 26V
Cường độ ra: 50 – 250 A
Điện áp ra: 60 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 28 Kg
Dây hàn : 0.8 - 1.8 mm
Bảo hành: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn MIG LG welder MIG250S
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]21.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 23.800.000 VNĐ
Giá KM: 21.700.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 28V
Cường độ ra: 50 – 350 A
Điện áp ra: 60 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 35 Kg
Dây hàn : 0.8 - 1.8 mm
Bảo hành: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy hàn MIG LG welder MIG350
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]6.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 7.250.000 VNĐ
Giá KM: 6.350.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 4.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 40 A
Điện áp ra: 240 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 10 Kg
Độ dầy cắt tối đa: 12 mm
Bảo hành: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy cắt Plasma LG welder CUT40

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]9.880.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 10.500.000 VNĐ
Giá KM: 9.880.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 7.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 60 A
Điện áp ra: 268 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 18 Kg
Độ dầy cắt tối đa: 18 mm
Bảo hành: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy cắt Plasma LG welder CUT60
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]14.830.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 16.300.000 VNĐ
Giá KM: 14.830.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 3 pha 380 V
Công suất đầu ra: 15 KVA
Cường độ ra: 20 – 100 A
Điện áp ra: 268 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 25 Kg
Độ dầy cắt tối đa: 28 mm
Bảo hành: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Máy cắt Plasma LG welder CUT100
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]3.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.980.000 VNĐ
Giá KM: 3.700.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào: 1 pha 220 V
Công suất đầu ra: 6.8 KVA
Cường độ ra: 20 – 200 A
Điện áp ra: 50 – 70 V
Hiệu suất: 60 %
Trọng lượng: 8.5 Kg
Sử dụng que hàn:  1.6 – 4.0
Bảo hành: 18 tháng
 [/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]8.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 9.600.000 VNĐ
Giá KM: 8.750.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Điện áp vào : 3 pha 380V ± 15%
Công suất đầu ra: 13 KVA
Dòng điện ra: 20 - 315 A
Điện áp ra: 65 - 76V
Hiệu suất : 60%
Trọng lượng: 28 Kg
Sử dụng que hàn: 1.6 - 6.0mm
Bảo hành: 18 Tháng
 [/tomtat] [mota]

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]