Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]590.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 780.000 VNĐ
Giá KM: 590.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 570 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính đá mài: 100 mm
Tốc độ không tải: 13000 vòng/phút
Trọng lượng: 1.8 kg
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài góc DongCheng DSM 02-100A

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]640.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 790.000 VNĐ
Giá KM: 640.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 710 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính đá mài: 100 mm
Tốc độ không tải: 13000 vòng/phút
Trọng lượng: 1.6 kg
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài góc DongCheng DSM 03-100A

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]590.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 780.000 VNĐ
Giá KM: 590.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 560 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính đá mài: 100 mm
Tốc độ không tải: 13000 vòng/phút
Trọng lượng: 1.7 kg
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài góc DongCheng DSM 04-100A

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]710.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 830.000 VNĐ
Giá KM: 710.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 800 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính đá mài: 100 mm
Tốc độ không tải: 9000 vòng/phút
Trọng lượng: 2.0 kg
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài góc DongCheng DSM 06-100

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]720.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 820.000 VNĐ
Giá KM: 720.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 850 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính đá mài: 100 mm
Tốc độ không tải: 13000 vòng/phút
Trọng lượng: 1.7 kg
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài góc DongCheng DSM 05-100

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]880.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 980.000 VNĐ
Giá KM: 880.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1020 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính đá mài: 100 mm
Tốc độ không tải: 13000 vòng/phút
Trọng lượng: 2.1 kg
Bảo hành: 06 tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài góc DongCheng DSM 10-100

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.050.000 VNĐ
Giá KM: 900.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1200 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính đá mài: 125 mm
Tốc độ không tải: 11800 vòng/phút
Trọng lượng: 3 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài góc DongCheng DSM 02-125B
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.100.000 VNĐ
Giá KM: 950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1200 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính đá mài: 150 mm
Tốc độ không tải: 9000 vòng/phút
Trọng lượng: 3 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài góc DongCheng DSM 150A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.680.000 VNĐ
Giá KM: 1.500.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2020 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính đá mài: 180 mm
Tốc độ không tải: 8300 vòng/phút
Trọng lượng: 5 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài góc DongCheng DSM 180A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.550.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.700.000 VNĐ
Giá KM: 1.550.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2020 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Đường kính đá mài: 230 mm
Tốc độ không tải: 6600 vòng/phút
Trọng lượng: 5 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài góc DongCheng DSM 230A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.460.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.800.000 VNĐ
Giá KM: 1.460.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1020 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính đĩa: 180 mm
Tốc độ không tải: 1.000 - 3.600 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy đánh bóng DongCheng DSP03-180
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.560.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.900.000 VNĐ
Giá KM: 1.560.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1400 W
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Đường kính đĩa: 180 mm
Tốc độ không tải: 690 - 3.800 vòng/phút
Bảo hành: 06 tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy đánh bóng DongCheng DSP03-180
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 730.000 VNĐ
Giá KM: 600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 240 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 26000 vòng/phút
Đầu kẹp: 6 mm
Trọng lượng: 1.2 kg
Bảo hành 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài khuôn DongCheng DSJ 25

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]690.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 720.000 VNĐ
Giá KM: 690.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 400 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 27000 vòng/phút
Đầu kẹp: 6 mm
Trọng lượng: 1.8 kg
Bảo hành 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài khuôn DongCheng DSJ 02-25

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]790.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 820.000 VNĐ
Giá KM: 790.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 550 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 9000 - 26700 vòng/phút
Đầu kẹp: 6 mm
Trọng lượng: 1.6 kg
Bảo hành 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài khuôn DongCheng DSJ 05-25

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]590.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 700.000 VNĐ
Giá KM: 590.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 260 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 26700 vòng/phút
Đầu kẹp: 10 mm
Trọng lượng: 1.3 kg
Bảo hành 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài khuôn DongCheng DSJ 04-25

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]570.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 680.000 VNĐ
Giá KM: 570.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 105 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 14000 - 30000 vòng/phút
Đầu kẹp: 10 mm
Trọng lượng: 0.6 kg
Bảo hành 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài khuôn DongCheng DSJ 03-10
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.190.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.580.000 VNĐ
Giá KM: 1.190.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 710 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 5300 vòng/phút
Đường kính đá: 125mm
Bảo hành 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài sào DongCheng DSS125B
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.290.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.680.000 VNĐ
Giá KM: 1.290.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1.020 W
Nguồn điện: 220 V - 50 Hz
Tốc độ không tải: 5000 vòng/phút
Đường kính đá: 150 mm
Bảo hành 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy mài sào DongCheng DSS150
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]