Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]1.030.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.180.000 VNĐ
Giá KM: 1.030.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874
 

[/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita 9553 B 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 710W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước:258 x 118 x 97mm
(10-1/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
Trọng lượng tịnh: 1.8kg (3.9lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita 9553B 100mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.030.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.180.000 VNĐ
Giá KM: 1.030.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita 9553 NB 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 710W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước:258 x 118 x 97mm
(10-1/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
Trọng lượng tịnh: 1.8kg (3.9lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita 9553NB 100mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.270.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.431.000 VNĐ
Giá KM: 1.270.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]
Máy mài góc Makita 9556 HN 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 840W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 271 x 118 x 97mm
(10-5/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
Trọng lượng tịnh: 1.9kg (4.2lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita 9556HN 100mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.320.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.470.000 VNĐ
Giá KM: 1.320.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita 9558 HN 125mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 840W
Đường kính lưỡi mài: 125mm (5")
Đường kính đĩa ráp: 125mm (5")
Đường kính lưỡi kim cương: 125mm (5")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 271 x 139 x 106mm
(10-5/8" x 5-1/2" x 4-3/16")
Trọng lượng tịnh: 2.1kg (4.5lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita 9558HN 125mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.060.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.170.000 VNĐ
Giá KM: 1.060.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 4030 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 266 x 117 x 95mm
(10-1/2" x 4-5/8" x 3-3/4")
Trọng lượng tịnh: 1.7kg (3.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita GA4030 100mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.060.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.170.000 VNĐ
Giá KM: 1.060.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 4031 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 259 x 118 x 104mm
(10-1/4" x 4-5/8" x 4-1/8")
Trọng lượng tịnh: 1.6kg (4.0lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita GA4031 100mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.120.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.220.000 VNĐ
Giá KM: 1.120.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 4032 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 265 x 117 x 95mm
(10-3/8" x 4-5/8" x 3-3/4")
Trọng lượng tịnh: 1.6kg (4.0lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita GA4032 100mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.180.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 1.310.000 VNĐ
Giá KM: 1.180.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 4034 100mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 720W
Đường kính lưỡi mài: 100mm (4")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 265 x 117 x 95mm
(10-3/8" x 4-5/8" x 3-3/4")
Trọng lượng tịnh: 1.8kg (4.0lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita GA4034 100mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.110.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.270.000 VNĐ
Giá KM: 2.110.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 5010 125mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,050W
Đường kính lưỡi mài: 125mm (5")
Đường kính đĩa ráp: 125mm (5")
Đường kính lưỡi kim cương: 125mm (5")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 356x139x112mm
(14"x5-1/2"x4-3/8")
Trọng lượng tịnh: 2.6kg (5.8lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Bảo hành: 06 Tháng

Máy mài góc Makita GA5010 125mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.200.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.300.000 VNĐ
Giá KM: 2.200.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 5020 125mm
Thông số kỹ thuật
Công suất:1,050W
Đường kính lưỡi mài: 125mm (5")
Đường kính đĩa ráp: 125mm (5")
Đường kính lưỡi kim cương: 125mm (5")
Tốc độ không tải: 11,000
Kích thước: 356 x 139 x 120mm
(14" x 5-1/2" x 4-3/4")
Trọng lượng tịnh: 2.7kg (5.9lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita GA5020 125mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]2.170.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.300.000 VNĐ
Giá KM: 2.170.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 6010 150mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,050W
Đường kính lưỡi mài: 150mm (6")
Đường kính đĩa ráp: 150mm (6")
Đường kính lưỡi kim cương: 150mm (6")
Tốc độ không tải: 10,000
Kích thước: 356x169x112mm
(14"x6-5/8"x4-3/8")
Trọng lượng tịnh: 2.7kg (5.9lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft

Máy mài góc Makita GA6010 150mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]2.250.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.4000.000 VNĐ
Giá KM: 2.250.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 6020 150mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,050W
Đường kính lưỡi mài: 150mm (6")
Đường kính đĩa ráp: 150mm (6")
Đường kính lưỡi kim cương: 150mm (6")
Tốc độ không tải: 10,000
Kích thước: 356x169x120mm
(14"x6-5/8"x4-3/4")
Trọng lượng tịnh: 3.0kg (6.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita GA6020 150mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]2.695.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.970.000 VNĐ
Giá KM: 2.695.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]
Thông số kỹ thuật
Máy mài góc Makita GA7060
Đường kính đá: 180mm
Công suất: 2,200W
Nguồn điện: 220C/50Hz
Vận tốc không tải: 8,500vòng/phút
Kích thước: 450x200x144mm
Dây điện: 2.5m
Trọng lượng: 5.3Kg
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 Tháng

Máy mài góc Makita GA7060 180mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.770.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.900.000 VNĐ
Giá KM: 2.770.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 7030 180mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,400W
Đường kính lưỡi mài: 180mm (7")
Tốc độ không tải: 8,500
Kích thước: 511 x 200 x 140mm
(20-1/8" x 7-7/8" x 5-1/2")
Trọng lượng tịnh: 6.0kg (13.3lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita GA7030 180mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi![/mota]

[giaban]2.420.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.600.000 VNĐ
Giá KM: 2.420.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 7050 180mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2.000W
Đường kính lưỡi mài: 180mm (7")
Tốc độ không tải: 8.500
Kích thước: 432 x 200 x 132mm
(17"x7-7/8"x5-3/16")
Trọng lượng tịnh: 4.5kg(8.2ft)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)

Máy mài góc Makita GA7050 180mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]2.980.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.250.000 VNĐ
Giá KM: 2.980.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 9020 R01 230mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,200W
Đường kính đá mài: 230mm
Tốc độ không tải: 6,600 v/p
Kích thuớc: 473x250x140mm
Trọng lượng: 5.8kg
Dây dẫn điện: 2.5m

Máy mài góc Makita GA9020 230mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.920.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 3.100.000 VNĐ
Giá KM: 2.920.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 9030 230mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,400W
Đường kính lưỡi mài: 230mm (9")
Tốc độ không tải: 6,600
Kích thước: 503x250x140mm
(19-3/4"x9-7/8"x5-1/2")
Trọng lượng tịnh: 6.3kg (13.9lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft

Máy mài góc Makita GA9030 230mm
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]2.480.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.690.000 VNĐ
Giá KM: 2.480.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài góc Makita GA 9050 230mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2,000W
Đường kính lưỡi mài: 230mm (9")
Tốc độ không tải: 6,600
Kích thước: 432x250x132mm
(17"x9-7/8"x5-3/16")
Trọng lượng tịnh: 4.7kg (10.4lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft

Máy mài góc Makita GA9050
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]5.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.600.000 VNĐ
Giá KM: 5.150.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Máy đánh bóng Makita 9237 C 180mm
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1,200W
Đường kính đế: 180mm
Tốc độ không tải: 0-3,200 v/p
Kích thước: 431x198x187mm
Trọng lượng: 3.4kg
Dây dẫn điện: 2.5m

Máy đánh bóng Makita 9237C
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]1.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 2.050.000 VNĐ
Giá KM: 1.750.000 VNĐ
Bảo hành: 06 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Máy mài khuôn Makita GD 0600
Thông số kỹ thuật
Công suất: 400W
Chấu bóp 3mm - 6mm
Đường kính lưỡi mài: 38mm (1-1/2")
Tốc độ không tải: 25,000
Kích thước: 358x82x82mm
(14-1/8"x3-1/4"x3-1/4")
Trọng lượng tịnh: 1.7kg (3.7lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft

Máy mài khuôn Makita GD0600
Liên hệ với chúng tôi


Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]