Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]1.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.760.000 VNĐ
Giá KM: 1.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy nén khí không dầu Panda
Công suất: 1.0 HP
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Dung tích bình chứa: 12 Lít
Áp lực:n 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí không dầu PanDa PT-570 12 Lít
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]1.950.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.220.000 VNĐ
Giá KM: 1.950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy nén khí không dầu Panda
Công suất: 1.0 HP
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Dung tích bình chứa: 24 Lít
Áp lực:n 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí không dầu PanDa PT-590 24 Lít
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]2.150.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.420.000 VNĐ
Giá KM: 2.150.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy nén khí không dầu Panda
Công suất: 1.5 HP
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Dung tích bình chứa: 30 Lít
Áp lực:n 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]3.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 3.500.000 VNĐ
Giá KM: 3.200.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy nén khí không dầu Panda
Công suất: 2 HP
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Dung tích bình chứa: 40 Lít
Áp lực:n 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]1.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 1.800.000 VNĐ
Giá KM: 1.450.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy nén khí liền trục
Công suất: 1.0 HP
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Dung tích bình: 12 Lít
Áp lực: 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí PanDa PT-4213 1.0HP 12 Lít

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]1.840.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.030.000 VNĐ
Giá KM: 1.840.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy nén khí liền trục
Công suất: 2.5 HP
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Dung tích bình: 24 Lít
Áp lực: 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí PanDa 18-PT 2.5HP 220V

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.050.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.330.000 VNĐ
Giá KM: 2.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy nén khí liền trục
Công suất: 3 HP
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Dung tích bình: 30 Lít
Áp lực: 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí PanDa 30-PT 3HP 220
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.400.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.730.000 VNĐ
Giá KM: 2.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Máy nén khí liền trục
Công suất: 3 HP
Nguồn điện: 220V - 50 Hz
Dung tích bình: 50 Lít
Áp lực: 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí PanDa 50-PT 3HP 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]2.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 2.880.000 VNĐ
Giá KM: 2.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1/4 HP
Nguồn điện: 220V
Đầu nén: 1 đầu
Dung tích bình: 30 L
Áp lực: 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí PanDa 11-P 1/4Hp - 220V

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 4.530.000 VNĐ
Giá KM: 4.100.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1/2 HP
Nguồn điện: 220V
Đầu nén: 2 đầu
Dung tích bình:  60 L
Áp lực: 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí PanDa 22-P 0.5Hp - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]5.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 5.550.000 VNĐ
Giá KM: 5.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 1.0 HP
Nguồn điện: 220V
Đầu nén: 2 đầu
Dung tích bình: 90L
Áp lực: 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí PanDa 33-P 1.0Hp - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]6.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 7.450.000 VNĐ
Giá KM: 6.700.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 2.0 HP
Nguồn điện: 220V
Đầu nén: 2 đầu
Dung tích bình: 100L
Áp lực: 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí PanDa 44-P 2.0Hp - 220V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]10.500.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 11.730.000 VNĐ
Giá KM: 10.500.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 4.0 HP
Nguồn điện: 380V
Đầu nén: 2 đầu
Dung tích bình: 100L
Áp lực: 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí PanDa 55-P 4.0Hp - 380V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]14.780.000 VNĐ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: 16.630.000 VNĐ
Giá KM: 14.780.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Công suất: 5.5 HP
Nguồn điện: 380V
Đầu nén: 3 đầu
Dung tích bình: 100L
Áp lực: 8 kg/cm2
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy nén khí PanDa 66-P 5.5Hp - 380V
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]