Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]3.900.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.500.000 VNĐ
Giá KM: 3.900.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.12/8-70L
Công suất: 1.5 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 120 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 70 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 5.800.000 VNĐ
Giá KM: 4.350.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.17/8-70L
Công suất: 2.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 170 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 70 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-70L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]5.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.800.000 VNĐ
Giá KM: 5.650.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.17/8-120L
Công suất: 2.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 170 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 120 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-100L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]6.750.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 8.400.000 VNĐ
Giá KM: 6.750.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.17/8-180L
Công suất: 2.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 170 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 180 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]4.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 6.100.000 VNĐ
Giá KM: 4.800.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.25/8-70L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 70 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-70L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]5.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 7.200.000 VNĐ
Giá KM: 5.850.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.25/8-120L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 120 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-100L
Liên hệ với chúng tôiTrân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]7.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 8.350.000 VNĐ
Giá KM: 7.300.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.25/12.5-100L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 12.5 kg/cm
Dung tích bình chứa: 100 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-100L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]7.300.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 8.800.000 VNĐ
Giá KM: 7.300.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.25/8-120L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 100 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-100L (380V)
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]7.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 8.800.000 VNĐ
Giá KM: 7.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.25/8-180L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 180 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]8.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 9.900.000 VNĐ
Giá KM: 8.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.25/12.5-180L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 12.5 kg/cm
Dung tích bình chứa: 180 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]11.850.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 13.800.000 VNĐ
Giá KM: 11.850.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.25/8X2-230L
Công suất: 3.0 HP X2
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 500 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 230 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8X2-230L

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]13.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 15.180.000 VNĐ
Giá KM: 13.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.25/12.5X2-230L
Công suất: 3.0 HP X2
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 500 lít/phút
Áp lực: 12.5 kg/cm
Dung tích bình chứa: 230 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5X2-230L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]8.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 10.200.000 VNĐ
Giá KM: 8.450.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-W-0.36/8-180L
Công suất: 4.0 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 360 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 180 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-180L

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]8.650.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 10.500.000 VNĐ
Giá KM: 8.650.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-W-0.36/8-230L
Công suất: 4.0 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 360 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 230 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-230L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]9.680.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 11.740.000 VNĐ
Giá KM: 9.680.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-W-0.36/8-330L
Công suất: 4.0 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 360 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 330 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.36/8-330L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]9.450.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 11.300.000 VNĐ
Giá KM: 9.450.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.6/8-180LL
Công suất: 5.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 600 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 180 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.6/8-180L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
[/mota]

[giaban]10.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 12.300.000 VNĐ
Giá KM: 10.200.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.6/8-230LL
Công suất: 5.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 600 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 230 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.6/8-230L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]10.700.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 12.200.000 VNĐ
Giá KM: 10.700.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-V-0.6/8-330LL
Công suất: 5.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 600 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 330 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.6/8-330L

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]13.1000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 15.400.000 VNĐ
Giá KM: 13.100.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TTM-W-0.67/8-330L
Công suất: 7.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 670 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 330 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.67/8-330L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]14.200.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 16.50.000 VNĐ
Giá KM: 14.200.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 024.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-W-0.67/12.5-330L
Công suất: 7.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 670 lít/phút
Áp lực: 12.5 kg/cm
Dung tích bình chứa: 330 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-W-0.67/12.5-330L
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]