Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]41.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 46.200.000 VNĐ
Giá KM: 41.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM10A
Công suất: 7.5 KW
Lưu lượng: 1.2 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 215 kg
Kích thước: 840 x 600 x 880 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM10A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]54.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 60.600.000 VNĐ
Giá KM: 54.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM15A
Công suất: 11 KW
Lưu lượng: 1.58 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 260 kg
Kích thước: 910 x 700 x 1000 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM15A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]60.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 68.200.000 VNĐ
Giá KM: 60.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM20A
Công suất: 15 KW
Lưu lượng: 2.3 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 270 kg
Kích thước: 910 x 700 x 1000 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM20A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]61.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 67.600.000 VNĐ
Giá KM: 61.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM25A
Công suất: 18.5 KW
Lưu lượng: 3.07 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 385 kg
Kích thước: 1000 x 750 x 1090 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM25A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]67.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 72.000.000 VNĐ
Giá KM: 67.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM30A
Công suất: 22 KW
Lưu lượng: 3.64 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 405 kg
Kích thước: 1000 x 750 x 1090 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM30A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]83.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 95.600.000 VNĐ
Giá KM: 83.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM40A
Công suất: 30 KW
Lưu lượng: 5.20 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 410 kg
Kích thước: 1000 x 750 x 1090 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM40A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]96.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 106.600.000 VNĐ
Giá KM: 96.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM50A
Công suất: 37 KW
Lưu lượng: 6.38 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 650 kg
Kích thước: 1150 x 950 x 1350 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM50A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]168.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 184.800.000 VNĐ
Giá KM: 168.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM60A
Công suất: 45 KW
Lưu lượng: 7.25 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 670 kg
Kích thước: 1150 x 950 x 1350 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM60A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]186.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 204.600.000 VNĐ
Giá KM: 186.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM75A
Công suất: 55 KW
Lưu lượng: 10.3 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 1380 kg
Kích thước: 1600 x 1200 x 1580 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM75A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]200.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 220.000.000 VNĐ
Giá KM: 200.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM100A
Công suất: 75 KW
Lưu lượng: 12.95 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 1480 kg
Kích thước: 1600 x 1200 x 1580 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM100A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]255.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 281.500.000 VNĐ
Giá KM: 255.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM120A
Công suất: 90 KW
Lưu lượng: 15.2 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 1870 kg
Kích thước: 2000 x 1200 x 1580 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm

Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM120A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]320.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 350.500.000 VNĐ
Giá KM: 320.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM150A
Công suất: 110 KW
Lưu lượng: 20.5 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 2250 kg
Kích thước: 2000 x 1550 x 2000 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM150A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]320.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 352.800.000 VNĐ
Giá KM: 320.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM175A
Công suất: 132 KW
Lưu lượng: 25.7 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 2350 kg
Kích thước: 2000 x 1550 x 200 0 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM175A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]530.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 560.000.000 VNĐ
Giá KM: 530.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM250A
Công suất: 185 KW
Lưu lượng: 30.8 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 3500 kg
Kích thước: 2400 x 1860 x 2000 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM250A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]645.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 700.000.000 VNĐ
Giá KM: 645.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMPM350A
Công suất: 250 KW
Lưu lượng: 40.8 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 4950 kg
Kích thước: 3100 x 2150 x 2320 mm
Đặt trước 30% giá trị sản phẩm
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí trục vít Pegasus TMPM350A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]48.000.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 52.000.000 VNĐ
Giá KM: 48.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-10A
Công suất: 7.5 KW
Lưu lượng: 1.2 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 280 kg
Kích thước: 1200 x 600 x 1300 mm
Dung tích bình: 200 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí trục vít Pegasus TM-10A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]52.000.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 58.200.000 VNĐ
Giá KM: 52.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-15A
Công suất: 11 KW
Lưu lượng: 1.58 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 320 kg
Kích thước: 1500 x 600 x 1300 mm
Dung tích bình: 260 L
Bảo hành: 01 năm

Máy nén khí trục vít Pegasus TM-15A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]57.000.000[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 63.200.000 VNĐ
Giá KM: 57.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TM-20A
Công suất: 15 KW
Lưu lượng: 2.3 m3/phút
Áp lực: 0.7 - 1.2 Mpa
Trọng lượng: 380 kg
Kích thước: 1500 x 700 x 1500 mm
Dung tích bình: 370 L
Bảo hành: 01 năm
Máy nén khí trục vít Pegasus TM-20A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]35.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 38.500.000 VNĐ
Giá KM: 35.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMTV-7.5A
Điện áp: 380 V
Công suất: 5.5 KW
Lưu lượng: 0.8 m3/phút
Áp lực: 0.8 MPA
Kích thước: 135 x 55 x 110 cm
Trọng lượng: 230 Kg
Dung tích bình chứa: 160 L
Bảo hành: 01 năm

Máy nén khí trục vít Pegasus TMTV-15A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]

[giaban]38.000.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 41.800.000 VNĐ
Giá KM: 38.000.000 VNĐ
Bảo hành: 12 Tháng
Hotline: 04.22146774 - 0987686874

 [/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Model: TMTV-10A
Điện áp: 380 V
Công suất: 7.5 KW
Lưu lượng: 1.1 m3/phút
Áp lực: 0.8 MPA
Kích thước: 135 x 55 x 113 cm
Trọng lượng: 250 Kg
Dung tích bình chứa: 200 L
Bảo hành: 01 năm

Máy nén khí trục vít Pegasus TMTV-10A
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


[/mota]