Điện máy quang tuyến -  Dụng cụ và máy điện

[giaban]3.600.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]Giá gốc: 3.940.000 VNĐ
Giá KM: 3.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 250L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 200 Lít
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 250L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 250 Lít

Máy trộn bê tông tự do 200 Lít không động cơ


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]Giá gốc: 5.300.000 VNĐ
Giá KM: 4.800.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 350L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 350 Lít
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 350L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 350 Lít

Máy trộn bê tông tự do 450 Lít không động cơ


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]6.100.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]Giá gốc: 6.700.000 VNĐ
Giá KM: 6.100.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 450L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 450 Lít
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 450L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 450 Lít

Máy trộn bê tông tự do 450 Lít không động cơ


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]4.990.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]Giá gốc:  5.450.00 VNĐ
Giá KM: 4.990.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 250L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 220 Lít
Công suất: 1.5 Kw - 220V
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 250L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 220 Lít
Công suất: 1.5 Kw - 220V

Máy trộn bê tông tự do 250 Lít Động cơ 2.2 KW 220V


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]6.350.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]Giá gốc: 6.750.000 VNĐ
Giá KM: 6.350.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 200L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 250 Lít
Công suất: 2.2 Kw - 220V
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 200L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 250 Lít
Công suất: 2.2 Kw - 220V

Máy trộn bê tông tự do 250 Lít Động cơ 3.0 KW 220V


Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]7.800.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]Giá gốc: Liên hệ
Giá KM: 7.800.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 450L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 450 Lít
Công suất: 3.0 Kw - 220V
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 450L
Tốc độ quay: 20-30 vòng/phút
Năng xuất trộn: 450 Lít
Công suất: 3.0 Kw - 220V

Máy trộn bê tông tự do 450 Lít Động cơ 2.2 KW 220V

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68
Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]11.920.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 13.900.000 VNĐ
Giá KM: 11.920.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 380L
Tốc độ quay: 26 vòng/phút
Năng xuất trộn: 3 - 4 m3/h
Đầu nổ: HonDa GX160
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy trộn bê tông  380L đầu nổ HonDa GX160
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]11.480.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Giá gốc: 13.400.000 VNĐ
Giá KM: 11.480.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
Dung tích thùng trộn: 380L
Tốc độ quay: 26 vòng/phút
Năng xuất trộn: 3 - 4 m3/h
Đầu nổ: Robin EX17
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật

Máy trộn bê tông  380L đầu nổ Robin EX17
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dung tích bình trộn: 350 Lít
Dung tích trộn: 1/2 bao xi măng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Dung tích bình trộn: 350 Lít
Dung tích trộn: 1/2 bao xi măng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 06 Tháng

Máy trộn bê tông tự hành 350  Lít không động cơ
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dung tích bình trộn: 350 Lít
Động cơ: D8
Dung tích trộn: 1/2 bao xi măng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Dung tích bình trộn: 350 Lít
Động cơ: D8
Dung tích trộn: 1/2 bao xi măng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 06 Tháng

Máy trộn bê tông tự hành 350  Lít Động cơ D8
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dung tích bình trộn: 450 Lít
Dung tích trộn: 01 bao xi măng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Dung tích bình trộn: 450 Lít
Dung tích trộn: 01 bao xi măng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 06 Tháng

Máy trộn bê tông tự hành 450  Lít không động cơ
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [tomtat] Giá gốc: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dung tích bình trộn: 450 Lít
Động cơ: D15
Dung tích trộn: 01 bao xi măng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 06 Tháng
[/tomtat] [mota]Thông số kỹ thuật
Dung tích bình trộn: 450 Lít
Động cơ: D15
Dung tích trộn: 01 bao xi măng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 06 Tháng

Máy trộn bê tông tự hành 450  Lít Động cơ D15
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!

[/mota]